73

Quyển 3

Kẻ ác có giàu được không?

Bài ca ngợi của A-sáp.

  1Thượng Đế thật nhân từ
   cùng Ít-ra-en,
   cùng những kẻ có lòng trong sạch.
  2Nhưng chân tôi gần vấp té;
   suýt nữa tôi trượt ngã vào tội lỗi.
  3Tôi ganh tức với kẻ tự phụ.
   Tôi thấy kẻ ác được thịnh vượng.
  4Chúng chẳng gặp đau khổ;
   chúng khoẻ mạnh và sung sức.
  5Chúng chẳng hề gặp khốn khó
   như người khác;
   không vướng hoạn nạn như kẻ khác.
  6Chúng mang tính tự kiêu như kiềng đeo cổ,
   mặc sự hung bạo như áo quần.
  7Mắt chúng sáng rỡ vì của cải,
   chẳng kiềm chế dục vọng ích kỷ.
  8Chúng chế diễu kẻ khác,
   buông lời bêu xấu kẻ khác;
   kiêu căng đe dọa mọi người.
  9Chúng khoe khoang chuyện trời đất,
   hành động như thể đất nầy
   là của chúng.
  10Đến nỗi dân của Thượng Đế cũng chạy theo chúng,
   nghe theo điều chúng nói.
  11Chúng bảo, “Làm sao Trời biết được?
   Đấng Chí Cao có biết gì đâu?”
  12Dân nầy là dân độc ác,
   nhưng chúng sống thoải mái,
   càng ngày càng hưng thịnh.
  13Vậy thì tôi lo giữ lòng thanh sạch để làm gì?
   Tại sao tôi phải giữ cho tay mình khỏi phạm tội?
  14Suốt ngày tôi chịu khổ sở;
   mỗi sáng tôi chịu hình phạt.
  15Lạy Thượng Đế, nếu tôi bảo,
  tôi sẽ nói những điều ấy,
   thì tôi hẳn đã phản bội dân Chúa.
  16Tôi cố gắng hiểu thấu việc ấy,
   thấy khó giải thích vô cùng,
  17mãi đến khi vào đền thờ của Thượng Đế,
   tôi mới hiểu chung cuộc của chúng nó.
  18Ngài đưa chúng vào chỗ hiểm nguy;
   khiến chúng bị tiêu diệt.
  19Trong chốc lát chúng bị tiêu diệt;
   bị cơn kinh hoàng thổi bay đi.
  20Giống như người tỉnh mộng liền quên hết chiêm bao.
   Lạy Chúa, khi Ngài đứng lên, chúng sẽ tan biến.
  21Khi lòng tôi buồn bã và bực tức,
  22tôi không hiểu biết và ngu xuẩn.
   Tôi hành động như thú vật đối cùng Ngài.
  23Nhưng tôi ở cùng Chúa luôn luôn;
   Ngài nắm tay phải tôi.
  24Ngài dùng lời để khuyên dạy tôi,
   rồi nghênh tiếp tôi trong vinh dự.
  25Trên trời, tôi không có ai ngoài Chúa;
   Dưới đất, tôi chẳng mong ai ngoài Ngài.
  26Thân thể và tinh thần tôi suy yếu,
   nhưng Thượng Đế là sức mạnh tôi.
  Ngài là di sản của tôi cho đến đời đời.
  27Những kẻ lìa xa Chúa sẽ chết;
   Ngài tiêu diệt các kẻ bất trung.
  28Nhưng tôi sống gần Chúa, đó là điều tốt.
  Chúa, Thượng Đế là nơi trú ẩn
   của tôi.
   Tôi sẽ thuật hết các công việc Ngài.