74

Klei Wah Lač Akâo kơ Klei Bi Mtlaih kơ Găp Djuê Israel

Klei Y-Asap mtô mjuăt.
  1Ơ Aê Diê, ya ngă ih lui hĕ hmei,
   ya ngă ih ngêñ kơ phung biăp hlăm kdrăn rơ̆k mda ih hlŏng lar?
  2Brei ih hdơr kơ phung ƀuôn sang ih ruah mơ̆ng mphŭn dô,
   phung ih bi tui leh čiăng mjing găp djuê ngăn dưn ih;
   brei ih hdơr kơ čư̆ Siôn, anôk ih dôk leh.
  3Êbat nao bĕ kơ anôk mâo klei rai hlŏng lar,
   phung roh bi rai leh jih hlăm adŭ doh jăk.
  4Phung roh ih ur driâo leh ti krah anôk doh jăk ih;
   diñu kă leh čhiăm gru diñu pô tinăn.
  5Diñu jing msĕ si phung yua jông druôm kyâo hlăm kmrơ̆ng.
  6Diñu bi mčah kyâo mâo rup krah hlăm sang yang,
   hŏng jông leh anăn kmŭt.
  7Diñu čuh leh adŭ doh jăk ih;
   diñu bi čhŏ leh anôk ih pioh kơ anăn ih.
  8Diñu lač hdơ̆ng diñu pô, drei srăng bi rai jih nguêč;
   diñu čuh leh jih jang anôk kkuh mpŭ kơ Aê Diê hlăm čar.
  9Hmei amâo lŏ ƀuh klei bi knăl ih dôk mbĭt hŏng hmei ôh,
   amâo lŏ mâo khua pô hưn êlâo ôh;
   kăn mâo rei pô hlăm phung hmei thâo dŭm boh sui klei anei srăng dôk.
  10Dŭm boh sui, Ơ Aê Diê, pô roh srăng mưč kơ ih?
   Pô roh srăng dlao wač anăn ih hlŏng lar mơ̆?
  11Ya ngă ih kñŭn hĕ kngan ih,
   ya ngă ih amâo yơr kngan hnuă bi rai diñu ôh?

  12Ƀiădah ih, Ơ Aê Diê Mtao kâo mơ̆ng ênuk đưm,
   dôk ngă klei bi mtlaih ti krah lăn ala.
  13 Ih mơh bi mbha leh êa ksĭ hŏng klei myang ih;
   ih bi mčah leh boh kŏ anak rai hlăm êa ksĭ.
  14 Ih mơh bi mčah leh boh kŏ lêwiathan;
   ih brei ñu jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ hlô mnơ̆ng dôk hlăm kdrăn tač.
  15Ih mơh brei akŏ êa ƀlĕ leh anăn brei êa hnoh đoh;
   ih bi khuôt hĕ êa krông prŏng.
  16Hruê jing dŏ ih, wăt mlam jing dŏ ih mơh.
   Ih pô hrih boh mngač leh anăn yang hruê.
  17Ih bi kčah leh jih knông lăn ala;
   yan bhang leh anăn yan puih jing bruă ih ngă.

  18Brei ih hdơr kơ klei pô roh mưč leh ih, Ơ Yêhôwa,
   sa phung găp djuê mluk mgu blŭ mgao kơ anăn ih.
  19Đăm jao ôh klei hdĭp ktrâo ih kơ hlô dliê;
   đăm wơr bĭt nanao klei hdĭp phung ƀuôn sang ih knap mñai.
  20Brei ih hdơr kơ klei ih bi mguôp;
   kyuadah anôk mmăt hlăm lăn čar bŏ hŏng phung ƀai.
  21Đăm brei phung arăng ktư̆ juă hêñ ôh;
   brei pô knap leh anăn ƀun ƀin dưi bi mni kơ anăn ih.

  22Kgŭ bĕ ih, Ơ Aê Diê, mgang klei ih;
   brei ih hdơr kơ klei phung mluk mgu mưč kơ ih jih hruê.
  23Đăm wơr bĭt ôh asăp hao hao phung roh ih,
   klei phung bi kdơ̆ng hŏng ih bi rŭng nanao.