78

Yiang Sursĩ Cớp Proai Án

  1Sễm ai ơi! Cóq anhia pachêng cutũr tamứng santoiq cứq nơ.
   Cóq anhia pachêng cutũr tamứng yỗn samoât tễ ŏ́c cứq atỡng.
  2Cứq ễ atỡng yỗn anhia dáng raloaih tễ máh parnai sacâm tễ ŏ́c cutooq tễ dỡi mbŏ́q.
  3Tỗp hái khoiq sâng cớp khoiq dáng tễ máh ŏ́c
   achuaih ayoaq hái khoiq nsũar yỗn hái.
  4Tỗp hái chỗi cutooq dŏq máh bai nsũar ki tễ tỗp con châu hái.
   Hái cóq arĩen alới tễ ŏ́c khễn chớc toâr Yiang Sursĩ,
   cớp tễ ranáq salễh Ncháu khoiq táq.

  5Án khoiq chiau ŏ́c patâp cớp phễp rit
   pỡ cũai I-sarel la tŏ́ng toiq Yacốp.
  Án khoiq atỡng achúc achiac hái
   yỗn atỡng loah phễp rit án yỗn máh con châu dáng tê.
  6Ngkíq tŏ́ng toiq hái ntun bữn rien cớp bữn atỡng yỗn con châu alới dáng to la‑ữt.
  7Tâng ranáq nâi, táq yỗn alới têq sa‑âm Yiang Sursĩ tê,
   cớp tỡ bữn khlĩr tễ ranáq án khoiq táq yỗn.
   Cớp alới lứq trĩh níc ŏ́c patâp tễ án.
  8Ngkíq, alới tỡ bữn cỡt noâng ariang achúc achiac alới,
   la cũai ca tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ;
  cũai ki tỡ ễq tamứng, tỡ bữn sa‑âm pacái,
   cớp tỡ bữn puai Yiang Sursĩ samoât samơi.

  9Tỗp tahan tễ cruang Ep-ra-im yống tamĩang cớp saráh táq crơng choac,
   ma tâng tangái rachíl, alới lúh pláh nheq tễ cũai ễ chíl alới.
  10Alới tỡ bữn yống dŏq máh santoiq alới khoiq par‑ữq chóq Yiang Sursĩ;
   cớp alới tỡ nai puai ŏ́c án patâp.
  11Alới khoiq khlĩr nheq chơ máh ranáq án khoiq táq,
   la máh ranáq salễh ca alới khoiq hữm.
  12Bo achúc achiac alới ỡt nhêng,
   Yiang Sursĩ táq ranáq salễh cheq ntốq tapín Sô-an tâng cruang Ê-yip-tô.
  13Yiang Sursĩ khoiq cayoah dỡq mưt cớp dững alới pỡq tadáh mpứng dĩ cutễq khỗ ki.
   Án khoiq táq yỗn dỡq cỡt samoât viang catáng dŏq.
  14Tâng tangái án táq yỗn ramứl pỡq nhũang yỗn ayông tỗp alới.
   Cớp tâng sadâu, án dững alới pỡq nhơ na ũih blữ.
  15Án ploah tamáu côl tâng ntốq aiq,
   cớp yỗn alới bữn dỡq nguaiq tễ ntốq yarũ tâng dỡq mưt.
  16Án khoiq táq yỗn bữn dỡq hoi loŏh tễ côl tamáu,
   toau cỡt dỡq tũm.

  17Ma tâng ntốq aiq ki, alới táq lôih níc
   dŏq chíl Yiang Sursĩ ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h.
  18Cớp alới chim Yiang Sursĩ na mứt pahỡm,
   cỗ alới sễq yoc ễ cha sâiq puai rangứh alới bữm.
  19Alới chíl Yiang Sursĩ na parnai, alới pai neq:
   “Têq Yiang Sursĩ chứm siem hếq tâng ntốq aiq nâi tỡ?
  20Lứq samoât, án khoiq côq côl tamáu yỗn bữn dỡq hoi loŏh toau cỡt tũm,
   ma têq án táq yỗn hếq bữn dỗi cha tỡ?
   Cớp têq án yỗn proai án bữn sâiq cha hỡ tỡ?”

  21Toâq Yiang Sursĩ sâng alới bubéq-bubưp,
   ngkíq án nhôp alới.
  Án sâng cutâu mứt lứq cỡt samoât ũih blữ,
   chơ án chíl cũai proai án.
  Cớp ŏ́c cutâu atữm achỗn ễn chóq tỗp alới,
  22yuaq alới tỡ bữn sa‑âm án,
   cớp tỡ bữn noap án têq chuai amoong alới.
  23Ma án ớn paloŏng,
   cớp atỡng yỗn paloŏng pớh samoât riang ngoah toong.
  24Chơ án yỗn crơng sana ramứh mana satooh tễ paloŏng yỗn alới bữn cha.
  25Ngkíq alới bữn cha sana machớng cớp ranễng Yiang Sursĩ cha tê.
   Chơ án yỗn alới bữn cha máh léq alới sâng yoc ễ cha.
  26Cớp án táq yỗn bữn cuyal phát tễ angia mandang loŏh.
   Cớp nhơ tễ chớc án, bữn cuyal tễ angia pưn,
  27táq yỗn bữn chớm srúh pỡ cũai proai án ỡt.
   Chớm ki sa‑ữi samoât ŏ́c chũah tâng tor dỡq mưt.
  28Chớm ki srúh bân mpứng dĩ ntốq alới ỡt,
   bân mpễr dống aroâiq alới.
  29Ngkíq máh cũai proai ĩt cha chớm ki toau pasâi pa-ŏh lứq.
   Yiang Sursĩ yỗn alới bữn cha máh alới yoc.
  30Ma bo alới ỡt ngoan sana tâng bỗq,
   mŏ ariang pai alới tỡ nai sâng pasâi,
   cớp tỡ bữn khám cha,
  31ngkíq Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq chóq alới.
   Chơ án cachĩt táh máh samiang bán rêng,
   la máh samiang póng tâng tỗp I-sarel.

  32Tam cỡt ranáq máh ki chơ, ma cũai proai noâng táq lôih sĩa.
   Lứq pai Yiang Sursĩ khoiq táq ranáq salễh,
   ma cũai proai ki noâng tỡ ễq sa‑âm.
  33Ngkíq, án yỗn dỡi tamoong alới cỡt pứt miat,
   cớp dỡi alới tamoong mahúiq lứq.
  34Bo léq án cachĩt cũai,
   bo ki alới chuaq loah Ncháu.
  Alới ngin lôih ralêq cỡt mứt tamái ễn,
   cớp alới ễr áiq lứq câu sễq tễ Ncháu nheq mứt pahỡm.
  35Chơ alới bữn dáng loah Yiang Sursĩ toâp bán kĩaq alới,
   cớp Yiang Sốt Toâr Lứq toâp chuai amoong alới.
  36Ma ntun ễn, bỗq alới phếq thũ án sĩa,
   cớp lieih alới táq ntỡng lauq chóq án.
  37Alới tỡ ễq puai noâng Yiang Sursĩ.
   Cớp alới tỡ bữn táq máh santoiq alới khoiq par‑ữq cớp án.

  38Ma noâng Yiang Sursĩ sarũiq táq alới.
  Án táh lôih yỗn alới, cớp tỡ bữn táq noâng alới.
  Khoiq sa‑ữi trỗ chơ án arũiq loah máh ŏ́c cutâu,
   cớp án ót tanhĩr níc tễ ŏ́c cutâu mứt.
  39Án sanhữ alới la cũai miat sâng,
   la samoât cuyal sapâr, chơ alới cỡt pứt chíq.

  40Alới lớn-sarlớn chóq án sa‑ữi trỗ tâng ntốq aiq.
   Alới táq yỗn án tỡ bữn bũi pahỡm.
  41Sa‑ữi trỗ alới chim Yiang Sursĩ.
   Ngkíq alới táq yỗn án bữn ŏ́c túh arức;
   án la Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang ca bráh o lứq.
  42Alới tỡ bữn sanhữ tễ chớc toâr khong án
   tâng tangái án chuai amoong alới tễ cũai ễ cachĩt alới.
  43Cớp alới tỡ bữn sanhữ noâng tễ tangái án táq máh ranáq salễh
   tâng ntốq tapín Sô-an tâng cruang Ê-yip-tô.
  44Án khoiq táq yỗn crỗng tâng cruang Ê-yip-tô cỡt aham.
   Chơ máh cũai Ê-yip-tô tỡ têq nguaiq noâng dỡq ki.
  45Án khoiq táq yỗn máh aluai toâq chíl cáp alới,
   cớp máh acơp toâq talốh cruang cutễq alới.
  46Cớp máh palâi aluang alới,
   án khoiq chiau yỗn sampứh lam reh cha.
  Cớp máh sarnóh sarbống alới,
   án chiau yỗn sampứh lam khuoq cha.
  47Ncháu khoiq táq yỗn voar palâi nho alới cỡt rúng cỗ tễ prễl,
   cớp táq yỗn dỡq mia cỡt pễng tớt tâng nỡm aluang tarúng, cỗ leng lứq,
   ki táq yỗn nỡm aluang cuchĩt.
  48Cớp án khoiq cachĩt máh ntroŏq cớp máh cữu alới na prễl cớp na toaih táq.
  49Yuaq án sâng cutâu mứt lứq,
   cớp tỡ bữn bũi pahỡm chóq cũai ki,
  ngkíq án ớn máh ranễng án toâq pỡ alới,
   ranễng ca dốq cachĩt cũai.
  50Án khoiq rưoh dŏq rana yỗn ŏ́c cutâu tễ án ễ pỡq.
  Án tỡ bữn chuai alới yỗn vớt tễ cuchĩt,
   ma án cachĩt alới na ỗn.
  51Ngkíq án cachĩt dũ náq con samiang clúng dũ dống sũ tâng cruang Ê-yip-tô.

  52Án dững tỗp proai án loŏh pỡq samoât riang cũai mantán dững cambláng cữu pỡq.
   Án dững alới pỡq pha ntốq aiq.
  53Án dững alới pỡq ien khễ.
   Ngkíq alới tỡ bữn ngcŏh ntrớu.
   Ma bữn dỡq mưt calứp máh cũai ca ễ cachĩt alới.
  54Án dững alới toâq pỡ cutễq miar khong án,
   la cutễq ca án rưoh dŏq yỗn tỗp alới,
   bữn toâq pỡ cóh na chớc án toâp chíl riap.
  55Toâq cũai proai án pỡq,
   lứq án toâp tuih aloŏh máh cũai tâng cruang ki.
  Chơ án tampễq tâm cutễq cũai ki yỗn dũ tỗp cũai I-sarel ễn ndỡm,
   cớp án yỗn cũai I-sarel ỡt tâng dống máh cũai ki hỡ.

  56Ma cũai I-sarel noâng ĩt rangứh alới bữm.
   Alới chim Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.
   Alới tỡ bữn trĩh noâng máh santoiq án patâp.
  57Alới chứng clĩ cớp tỡ bữn tanoang tapứng noâng, alới táq machớng dỡi achúc achiac alới tê.
   Alới cooc ravĩat riang saráh tamĩang ngêr.
  58Alới táq yỗn án sâng cutâu mứt lứq,
   cỗ alới táq rup cớp chóq rup ki tâng ntốq sarỡih dŏq sang.
   Ngkíq án ũan lứq chóq alới.
  59Toâq Yiang Sursĩ sâng tễ ranáq ki,
   án sâng cutâu mứt lứq.
   Chơ án táh tỗp I-sarel.
  60Cớp án táh dếh Dống Sang Aroâiq ca án ỡt tâng vil Si-lô,
   la ntốq án khoiq ỡt tâng mpứng dĩ cũai tâng cốc cutễq nâi.
  61Án chiau yỗn cũai chíl tỗp I-sarel cớp bữn ĩt Hĩp Parnai Parkhán.
   Hĩp nâi la tếc tễ chớc bán rêng cớp ang‑ữr khong Yiang Sursĩ.
  62Án sâng cutâu mứt chóq máh cũai ca cỡt samoât mun án.
   Ngkíq án chiau máh proai án yỗn cuchĩt na pla dau.
  63Máh samiang póng tâng tỗp alới ki, chĩuq cuchĩt tâng ranáq rachíl.
   Pân ngkíq máh cumũr mantoat o tễ tỗp alới mŏ ŏ́q cayac.
  64Máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cuchĩt na pla dau,
   cớp cán cumai tâng tỗp alới, ki noau tỡ yỗn nhiam tanúh.

  65Toâq ki Ncháu tamỡ ariang cũai tamỡ tễ bếq,
   cớp ariang cũai bũl blŏ́ng dốq cu‑ỗi casang lứq.
  66Án toân cớp tuih alới ca kêt án yỗn píh loah chu cluang clĩ.
   Cớp án táq yỗn alới pê cớp casiet táq mantái níc.
  67Clữi tễ ki ễn, án tỡ ễq rưoh noâng tŏ́ng toiq Yô-sep.
   Lứq án tỡ bữn rưoh noâng tỗp Ep-ra-im la con samiang Yô-sep.
  68Ma án rưoh tỗp Yuda cớp cóh Si-ôn ễn, la ntốq án ayooq cớp pasếq lứq.
  69Tâng cóh Si-ôn ki, án táq Dống Sang Toâr khong án.
   Dống sang ki án táq samoât ntốq án ỡt tâng pỡng paloŏng.
  Án táq pacái lứq dống sang ki,
   cỡt samoât cốc cutễq án tễng yỗn ỡt mantái níc.

  70Cớp án rưoh Davĩt yỗn táq ranáq án.
   Án dững aloŏh Davĩt tễ cỡt cũai mantán bán cữu.
  71Cớp Ncháu chóh Davĩt yỗn cỡt puo cũai I-sarel,
   yỗn Davĩt cỡt cũai bán kĩaq cũai proai Ncháu.
   Ngkíq án cỡt samoât cũai mantán kĩaq tỗp I-sarel.
  72Ngkíq Davĩt bán kĩaq alới nheq mứt pahỡm na táq tanoang tapứng lứq,
   cớp dững alới pỡq ien khễ,
   la cỗ nhơ tễ án bữn ŏ́c rangoaiq.