7

Câu Sễq Yiang Sursĩ Rapai Chuai

  1Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu cứq ơi!
   Cứq câu sễq anhia catáng ra‑óq cớp chuai amoong cứq yỗn vớt tễ atĩ cũai ễ cachĩt cứq.
  2Ma khân tỡ bữn ngkíq,
   cŏh lơ alới háq tỗ cứq samoât cula samín háq tỗ charán táq cỡt mễng, ma tỡ bữn noau chuai.

  3Ơ Yiang Sursĩ, la Ncháu cứq ơi!
   Khân cứq táq ranáq sâuq máh alới ki,
   4tỡ la táq lôih chóq yớu ca tỡ bữn ralỗih ntrớu cớp cứq,
   tỡ la tutuoiq crơng alới ca ũan cứq
   ma alới tỡ yũah táq ntrớu chóq cứq,
   5khân cứq khoiq táq ngkíq,
   ki o yỗn alới cỗp cớp cachĩt táh cứq.
   Cớp o yỗn alới háq tỗ cứq.

  6Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia yuor tayứng cớp cutâu mứt chóq alới ca ễ táq cứq,
   la cũai tachoât lứq.
   Sễq anhia tamỡ cớp chuai cứq nứng, yuaq anhia yoc cũai táq ống ranáq pĩeiq.
  7Sễq anhia yỗn dũ náq cũai ỡt lavíng cheq anhia.
   Chơ anhia curiaq alới tễ ntốq anhia ỡt tâng paloŏng.
  8Ơ Yiang Sursĩ sốt clữi nheq tễ canŏ́h ơi! Lứq anhia rablớh dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi.
   Sễq anhia sữq cứq, puai máh ranáq tanoang o cứq khoiq táq,
   cớp puai mứt pahỡm o cứq.
  9Ơ Yiang Sursĩ ơi, anhia la tanoang lứq!
   Anhia dáng nheq tâng mứt pahỡm cớp tâng sarnớm cũai.
   Sễq anhia yỗn máh cũai loâi cachian táh máh ranáq sâuq.
   Cớp sễq anhia yỗn cũai tanoang o bữn ỡt khâm.

  10Yiang Sursĩ la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h, án catáng ra‑óq cứq.
   Án chuai amoong cũai ca yám noap án.

  11Yiang Sursĩ rablớh tanoang lứq.
   Cu rangái mứt pahỡm án cutâu níc chóq cũai sâuq.
  12Khân cũai lôih ma tỡ bữn ralêq mứt pahỡm tamái,
   Yiang Sursĩ kit dŏq dau yỗn bớc lứq.
   Cớp Yiang Sursĩ sĩ dŏq tamĩang.
  13Án thrũan máh crơng pla, dếh saráh ũih.

  14Nhêng ki! Cũai loâi clễu níc ŏ́c sâuq,
   yuaq sarnớm án ỡt chanchớm moang ŏ́c sâuq cớp máh ngê lauq.
  15Samoât án píq prúng yỗn yarũ tâng cutễq,
   chơ án sapứl bữm tâng prúng ki.
  16Ngkíq, máh ranáq sâuq án khoiq táq, lứq toâq loah pỡ án.
   Cớp máh ranáq tỡ o án khoiq táq, lứq píh loah chu án tê.

  17Cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, cỗ án la Yiang tanoang o.
   Cớp cứq khễn ramứh Yiang Sursĩ yỗn cỡt parchia parhan,
   án la Yiang sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.