80

Câu Sễq Yỗn Chuai Cruang I-sarel

  1Ơ Yiang Sursĩ ca bán kĩaq cũai I-sarel ơi!
   Sễq anhia pachêng cutũr tamứng hếq nứng.
  Anhia khoiq dững aloŏh tŏ́ng toiq Yô-sep samoât noau bán tỗp charán cữu.
  Anhia ỡt tacu tâng cachơng ống puo toâp têq tacu,
   bân mpứng dĩ acán chê-rup.
  2Sễq anhia apáh chớc anhia choâng moat máh sễm ai hếq la tỗp Ep-ra-im, tỗp Ben-yamin, cớp tỗp Ma-nasê.
   Sễq anhia apáh bán rêng anhia, cớp toâq acláh hếq tễ atĩ cũai ễ táq hếq.
  3Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia rachuai hếq yỗn ỡt ien khễ loah machớng tễ nhũang.
   Sễq anhia sarũiq táq hếq cớp yỗn hếq têq vớt tễ máh cũai ễ táq hếq.

  4Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi!
   Noâng dũn maléq anhia sâng cutâu mứt chóq hếq,
   cớp tỡ ễq tamứng sưong santoiq proai anhia câu sễq?
  5Anhia khoiq táq yỗn hếq ntơn cha ntơn hoi sarliang moat;
   anhia táq yỗn hếq lưn sarliang moat hỡ.
  6Bữn cũai ralỗih cỗ alới tampỗr cheng cutễq hếq.
   Cớp alới ca ễ táq hếq, cacháng ayê hếq tê.

  7Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi!
   Sễq anhia chuai hếq yỗn bữn ỡt ien khễ loah machớng tễ nhũang sĩa.
   Sễq anhia sarũiq táq hếq yỗn têq vớt tễ máh cũai ễ táq hếq.

  8Anhia khoiq dững aloŏh proai anhia, samoât riang anhia khoiq ĩt voar palâi nho aloŏh tễ cruang Ê-yip-tô.
   Cớp anhia tuih aloŏh máh tỗp canŏ́h tễ cruang Cana-an,
   chơ anhia chóh voar palâi nho ễn tâng tâm cutễq alới ki.
  9Anhia táq yỗn voar ki dáh cuchũt rêh yarũ
   cớp bữn abễng talor pláh nheq tâng cruang.
  10Óc tễ voar toâr ki pul cadớp nheq cóh, cớp abễng án pul cutrúq chíq nỡm aluang sê-da.
   11Abễng án liei toâq pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian,
   cớp cỗiq án talor toâq pỡ crỗng Ơ-phơ-rat.
  12Yuaq nŏ́q anhia ma talốh cantruang, chơ yỗn noau pỡq pha cớp ĩt máh palâi nho ki?
  13Cớp bữn tỗp saco toâq tưc tĩn án,
   cớp bữn charán canŏ́h tâng arưih la toâq cha án tê.

  14Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi!
   Sễq anhia tapoang nhêng tễ paloŏng,
   cớp toâq chuai máh nỡm voar nho ca sacâm tễ proai anhia.
  15Voar nho nâi la atĩ atoam anhia toâp khoiq chóh.
   Cớp voar nâi la anhia toâp yỗn án dáh cớp toâr achỗn.

  16Cũai ễ táq hếq khoiq poâiq cớp chŏ́ng voar ki.
   Sễq anhia nhêng cớp toâq pupứt alới.
  17Sễq anhia bán kĩaq máh cũai anhia khoiq rưoh.
   La máh cũai ca anhia yỗn bữn bán rêng,
   dŏq alới têq táq ranáq anhia.
  18Ngkíq tỗp hếq tỡ bữn chứng clĩ tễ anhia noâng.
   Sễq anhia chuai hếq yỗn bữn tamoong loah.
   Chơ hếq câu sễq nhơ tễ ramứh anhia.

  19Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu ca Sốt Toâr Lứq ơi!
   Sễq anhia chuai hếq yỗn ỡt ien khễ loah machớng tễ nhũang.
   Sễq anhia chuai hếq yỗn vớt tễ máh cũai ễ táq hếq.