81

Bài hát lễ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với đàn ghi-tít. Bài ca của A-sáp.

  1Hãy hát mừng cho Thượng Đế,
   sức mạnh của chúng ta;
   hãy cất tiếng hoan hô Thượng Đế của Gia-cốp.
  2Hãy trỗi nhạc và đánh trống cơm vang rền.
   Hãy tấu nhạc dịu dàng bằng đờn cầm và đờn sắt.
  3Hãy thổi kèn vào ngày Trăng Mới,
   trỗi lên lúc trăng tròn để ăn mừng.
  4Đây là luật lệ cho Ít-ra-en;
   và là mệnh lệnh của Thượng Đế của Gia-cốp.
  5Ngài ban qui tắc nầy cho nhà Giô-xép,
   khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
  Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không hiểu bảo rằng,
  6“Ta đã cất gánh nặng khỏi vai chúng nó;
   Ta lấy giỏ nặng khỏi tay chúng.
  7Khi gặp khốn đốn ngươi kêu van, ta liền giải cứu ngươi.
   Ta trả lời ngươi qua tiếng sấm.
  Ta thử ngươi tại các suối Mê-ri-ba.
  Xê-la
  8Hỡi dân ta, hãy nghe. Ta muốn cảnh tỉnh các ngươi.
   Hỡi Ít-ra-en, hãy lắng nghe ta!
  9Ngươi không được có các thần khác;
   ngươi không được thờ phụng các thần ngoại quốc.
  10Ta, Chúa và là Thượng Đế ngươi,
   Đấng mang ngươi ra khỏi Ai-cập.
  Hãy hả miệng ra ta sẽ đút cho ngươi ăn.
  11Nhưng dân ta không chịu nghe ta;
   Ít-ra-en không muốn có ta.
  12Cho nên ta để họ tự ý đi đường ương ngạnh,
   tự làm theo ý muốn riêng mình.
  13Ta mong dân ta lắng nghe ta;
   Ta ao ước Ít-ra-en sống theo đường lối ta.
  14Như thế ta mới có thể mau chóng đánh bại kẻ thù của họ
   và trở tay nghịch lại địch thủ họ.
  15Những kẻ ghét Chúa sẽ cúi đầu trước mặt Ngài.
   Chúng sẽ bị trừng phạt đời đời.
  16Nhưng ta sẽ ban cho ngươi lúa mì hảo hạng
   và cho ngươi no nê mật ong từ tảng đá.”