84

Thơ gia đình Cô-rê làm

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Ghi-tích
1Lạy Chúa Hằng Hữu của thiên binh,
Con yêu thích Ngôi Đền Chúa ngự.
2Linh hồn con thiết tha mong ước gặp Ngài,
Tâm thần con kêu gọi Chân Thần Hằng sống.
3Vâng, đàn chim sẻ đã có nơi trú ẩn,
Chim yến tìm được tổ, đẻ trứng nuôi con,
Tại Bàn thờ Chúa, là Vua và Thượng Đế.
4Phúc cho những người được ở trong Đền Thánh,
Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
5Phúc cho người được Chúa làm Nguồn sức mạnh,
Và tâm trí luôn nghĩ đến đường lên Đền thờ.
6Họ đi qua trũng, đồng khô hạn,
Họ biến tử địa thành ngọn suối mơ,
Khiến mưa sa, lấp đầy hồ ao cạn,
Như cơn mưa rào rạt phước lành.
7Mỗi người lên Si-ôn gặp Chúa,
Càng đi sức mạnh lại càng tăng.
8Xin Chúa Toàn năng nghe rõ,
Xin Thượng Đế của Gia-cốp lắng nghe
Những lời con khẩn thiết kêu cầu.
9Lạy Thượng Đế, là Tấm khiên che chở,
Xin cúi nhìn gương mặt người Chúa xức dầu.
10Một ngày dưới mái Đền Chân Thần
Còn quý hơn cả ngàn ngày khác,
Thà tôi làm phu giữ cửa Đền Ngài,
Còn hơn ở trong hoàng cung tội ác.
11Vì Chúa Hằng Hữu là mặt trời nắng ấm,
Là Tấm khiên che phủ giữa ngàn hoạn nạn,
Là Nguồn ân phúc, là Suối quang vinh
Ngài chẳng tiếc ân huệ cho người ngay thẳng.
12Lạy Chúa tể các thiên binh,
Ai nương cậy Ngài đều được phúc lành!