85

Thơ con cháu Cô-rê làm - Soạn cho nhạc trưởng

1Thưa Chúa Hằng Hữu,
Chúa đã ban phúc lành cho đất nước
Cho dân lưu đày được hồi hương.
2Chúa tha thứ tội ác của nhân dân,
Và xóa bỏ tất cả tội lỗi họ.
3Chúa đã thu hồi cơn giận thánh,
Thịnh nộ Ngài cũng đã nguôi ngoa.
4Thưa Thần Cứu rỗi, xin khoan nhân,
Đem chúng con trở lại với Ngài.
5Chúa nhân ái đâu còn giận mãi?
Thịnh nộ đâu dài đến đời đời?
6Chẳng lẽ Chúa không muốn chúng con phục hưng,
Để dân thánh vui mừng trong Chúa?
7Thưa Chúa Hằng Hữu xin thương xót!
Xin ra tay cứu rỗi chúng con
8Con lắng lòng nghe tiếng Chúa dạy
Vì Chúa chúc bình an cho nhân dân,
Và cho những người thánh của Ngài.
Miễn họ đừng quay về lối cũ.
9Chúa sẵn sàng cứu người tin kính.
Cho đất nước này được quang vinh.
10Nhân đạo, chân lý bắt tay nhau,
Công chính, bình an đã hôn nhau.
11Chân lý nứt mầm từ mặt đất,
Công chính từ trời cao cúi nhìn.
12Vâng, Chúa Hằng Hữu sẽ ban phúc lành,
Và đất nước sẽ đầy tràn hoa quả.
13Công chính dọn đường cho Chúa đến.
Dấu chân Chúa vạch đường cho nhân loại.