85

Câu Sễq Yỗn Dống Cruang Cỡt Ien

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq sarũiq táq máh cũai tâng cloong cutễq anhia.
   Anhia khoiq táq yỗn cũai I-sarel bữn ỡt o loah matoat tiaq.
  2Anhia khoiq táh lôih yỗn máh cũai proai anhia.
   Anhia khoiq pul clỡp chơ máh lôih alới.
  3Anhia tỡ bữn cutâu mứt noâng chóq alới.
   Anhia khoiq arũiq chơ máh ŏ́c cutâu anhia.

  4Ơ Yiang Sursĩ ca chuai amoong hếq ơi!
   Sễq anhia táq yỗn hếq cỡt o loah matoat tiaq.
   Sễq anhia arũiq loah máh ŏ́c anhia cutâu mứt chóq hếq.
  5Anhia ễ cutâu mứt níc chóq hếq tỡ?
   Tỡ la anhia ễ nhôp níc dũ dỡi cũai tỡ?
  6Sễq anhia chuai hếq yỗn bữn tamoong loah,
   dŏq hếq la cũai proai anhia bữn bũi ỡn cớp anhia.
  7Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia yỗn ŏ́c ayooq ỡt cớp hếq mantái níc.
   Cớp sễq anhia chuai amoong hếq nứng.

  8Sanua cứq ễ tamứng máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng,
   Ncháu khoiq ữq yỗn ŏ́c ien khễ pỡ proai án, la máh cũai sa‑âm án.
   Ma cóq alới chỗi píh loah chu ngê sacũl.
  9Lứq samoât anhia khoiq thrũan dŏq ŏ́c tamoong yỗn cũai yám noap anhia.
   Cớp têq hếq hữm chớc ang‑ữr tễ anhia tâng cruang cutễq hếq.

  10Ŏ́c ayooq anhia ramóh parnơi cớp ŏ́c sa‑âm tễ tỗp I-sarel.
  Ŏ́c tanoang o tỗp I-sarel cỡt ratoi cớp ŏ́c ien khễ ca anhia yỗn alới.
  11Nâi la samoât ŏ́c sa‑âm tễ cũai I-sarel suol achỗn tễ cốc cutễq nâi,
   cớp ŏ́c tanoang o tễ Yiang Sursĩ tapoang asễng tễ paloŏng.
  12Lứq samoât ngkíq, Yiang Sursĩ yỗn hếq bữn ống ŏ́c o sâng,
   cớp cutễq hếq têq amia sarnóh sarbống sa‑ữi lứq.
  13Ŏ́c tanoang o pỡq nhũang Yiang Sursĩ, dŏq cháh rana yỗn án pỡq.