86

Lời Khẩn Nguyện và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy

Bài cầu nguyện của Ða-vít

  1CHÚA ôi, xin nghiêng tai nghe và nhậm lời con,
  Vì con đang khốn khổ và cùng đường.
  2Xin bảo vệ mạng sống con, vì con phó thác mình cho Ngài;
  Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cứu tôi tớ Ngài, kẻ luôn tin cậy Ngài.
  3Chúa ôi, xin thương xót con,
  Vì hằng ngày con kêu cầu Ngài.
  4Xin làm cho linh hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ,
  Vì Chúa ôi, linh hồn con đang hướng về Ngài,
  5Vì CHÚA ôi, Ngài là Ðấng rất tốt, Ngài sẵn lòng tha thứ,
  Và có dư dật tình thương đối với người cầu khẩn Ngài.
  6CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Xin dủ nghe tiếng cầu xin của con.
  7Trong ngày gian truân con sẽ kêu cầu Ngài,
  Vì Ngài sẽ đáp lời con.

  8Lạy Chúa, trong vòng các thần, không ai giống như Ngài;
  Cũng chẳng có công việc nào sánh được với công việc Ngài.
  9Chúa ôi, tất cả các dân Ngài đã dựng nên sẽ đến;
  Họ sẽ sấp mình thờ lạy trước thánh nhan Ngài và tôn vinh danh Ngài,
  10Vì Ngài thật vĩ đại và đã làm những việc diệu kỳ;
  Chỉ có Ngài là Ðức Chúa Trời độc nhất vô nhị.
  11Lạy CHÚA, xin dạy con các đường lối của Ngài,
  Ðể con bước đi theo chân lý của Ngài;
  Xin giúp con không bị phân tâm đãng trí,
  Nhưng cứ giữ một lòng kính sợ danh Ngài.
  12Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con hết lòng cảm tạ Ngài,
  Và con sẽ làm vinh hiển danh Ngài mãi mãi,
  13Vì tình thương của Ngài đối với con quá lớn lao,
  Và vì Ngài đã cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.

  14Ðức Chúa Trời ôi, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống con;
  Một đám người hung dữ đã tìm cách hại mạng sống con;
  Chúng cũng chẳng coi Ngài ra gì.
  15Nhưng, Chúa ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời thương xót và đầy ơn,
  Chậm nóng giận, đầy tình thương, và giữ lòng thành tín.
  16Xin Ngài quay lại với con và tỏ lòng khoan dung đối với con;
  Xin ban sức mạnh của Ngài cho tôi tớ Ngài,
  Và xin cứu giúp đứa con của nữ tỳ của Ngài.
  17Xin bày tỏ cho con một dấu hiệu về lòng tốt của Ngài
  Ðể những kẻ ghét con sẽ thấy mà hổ thẹn,
  Bởi vì, CHÚA ôi, Ngài đã từng giúp đỡ con và an ủi con.