86

Một bài cầu nguyện của Đa-vít

1Thưa Chúa Hằng Hữu, xin lắng tai,
Trả lời con giữa cảnh cùng khốn.
2Xin bảo vệ mạng sống con,
Vì con là người được Chúa biệt riêng.
Thưa Thượng Đế, xin giải cứu con,
Vì con tin cậy nơi Ngài.
3Thưa Chúa, xin thương xót con,
Vì suốt ngày, con kêu cầu Chúa.
4Xin cho lòng tôi tớ Ngài vui vẻ,
Vì tâm hồn con vươn lên Chúa.
5Chúa là thiện hảo, khoan dung,
Chan hòa nhân ái cho người cầu xin.
6Xin lắng tai, nghe con cầu nguyện,
Lưu ý nghe tiếng con khẩn nài.
7Trong ngày gian khổ, con kêu cầu
Vì Chúa chắc chắn sẽ trả lời
8Thưa Chúa, không có thần nào giống Chúa,
Chẳng ai làm nổi công việc Ngài.
9Tất cả các nước Chúa sáng lập,
Sẽ đến quỳ lạy trước mặt Chúa,
Và ca tụng tôn vinh Danh Ngài.
10Chúa lớn vô cùng, làm việc kỳ diệu,
Chúa là Chân Thần duy nhất.
11Thưa Chúa Hằng Hữu, xin dạy con
Đường lối Ngài đã vạch,
Để con đi theo chân lý Chúa,
Cho con nhất tâm kính sợ Ngài.
12Thưa Chúa, Thượng Đế của con!
Con hết lòng cảm tạ Chúa
Và tôn vinh Danh Ngài mãi mãi,
13Vì lòng nhân ái Chúa dành cho quá lớn.
Chúa đã cứu con ra khỏi vực thẳm của Âm ty.
14Thưa Thượng Đế, bọn kiêu ngạo nổi lên,
Kẻ hung bạo tìm kế giết con,
Họ chẳng cần đếm xỉa đến Chúa.
15Nhưng Chúa là Thần từ ái, ân phúc,
Chậm giận, đầy lòng yêu thương và thành tín.
16Xin quay về với con và thương xót con,
Ban sức mạnh cho tôi tớ Chúa
Và cứu giúp đứa con của nữ tỳ Ngài.
17Xin cho con dấu hiệu phúc lành,
Để kẻ thù nghịch thấy rõ và hổ thẹn,
Vì Chúa đã giúp đỡ, an ủi con.