87

Bài thi ca của Cô-rê

1Chúa xây nền móng trên núi thánh;
2Đấng Hằng Hữu mến chuộng cổng thành Si-ôn,
Hơn các dinh thự của Gia-cốp.
3Vinh quang thành Chúa được đề cao
Hỡi thành phố của Thượng Đế!
4Nghe tôi nói đến Ai-cập, Ba-by-luân, Phi-li-tin, Ty-rơ và cả Ê-thi-ô-bi,
Có người khoe nơi chôn nhau cắt rốn
Tại một trong các xứ thời danh ấy.
5Nhưng ai được vinh dự sinh tại Si-ôn?
Người ta sẽ trầm trồ, kính phục:
"Anh này, chị kia sinh trưởng tại Si-ôn!"
Đấng Chí Cao sẽ củng cố thành Si-ôn;
6Khi Chúa Hằng Hữu kiểm tra dân số;
Ngài ghi rõ ai sinh trưởng tại Si-ôn.
7Các vũ công đều xác nhận:
"Si-ôn là nguồn cảm hứng của tôi!"