87

Santoiq Khễn Vil Si-ôn

  1Yiang Sursĩ khoiq ayứng vil án tâng cóh Si-ôn la cóh miar khong án.
  2Yiang Sursĩ ayooq vil Si-ôn clữi nheq tễ ntốq canŏ́h tâng cruang I-sarel.
  3Yiang Sursĩ atỡng ramứh o tễ anhia ca ỡt tâng vil án neq:
  4“Toâq cứq chĩc dŏq máh ramứh cũai trĩh cứq,
   lứq cứq chĩc dếh ramứh cũai tâng máh cruang Ê-yip-tô, Ba-bulôn, Phi-li-tin, Ti-rơ, cớp Ê-thia-bi.
   Cứq noap máh cũai ki samoât riang alới canỡt tâng vil Si-ôn tê.”

  5Cớp bữn noau pai tễ vil Si-ôn neq: “Cũai tễ dũ cruang la samoât alới canỡt tâng vil ki tê.
   Cớp Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq bán kĩaq alới tâng vil ki.”

  6Toâq Yiang Sursĩ chĩc dŏq ramứh dũ náq cũai,
   ki án chĩc neq: “Dếh máh cũai nâi la khoiq canỡt tâng vil Si-ôn tê.”

  7Ngkíq alới ũat cớp puan sarai, dếh pai neq:
   “Tâng vil Si-ôn nâi, hếq bữn ŏ́c bốn puan.”