88

Thi ca của con cháu Cô-rê: Giáo huấn ca của Hê-man ở Ê-ra-hi - Soạn cho nhạctrưởng - Theo điệu "Đau thương"


1Thưa Chúa, Thần Cứu rỗi con
Con kêu cầu Chúa suốt ngày đêm;
2Xin cho lời nguyện con thấu đến trước ngai,
Xin lắng tai nghe tiếng con kêu khóc.
3Vì tâm hồn con quá rối loạn,
Mạng sống con đi gần tới Âm phủ.
4Con bị xem như người thiệt mạng,
Một kẻ sức cùng lực tận.
5Một con người bị chìm trong dĩ vãng
Bị tử thương, đặt nằm nơi đáy huyệt;
Như những người xưa bị quên lãng,
Vì bị đứt liên lạc với Ngài.
6Chúa đã đặt con vào đáy mộ
Trong vùng sâu tăm tối tử vong.
7Cơn thịnh nộ Chúa đè ép con,
Các lượn sóng Ngài phủ con ngập lút.
8Chúa khiến bạn bè con xa lánh,
Ghê tởm con như thấy hủi cùi ,
Con bị vây khốn, không lối thoát;
9Mắt con mờ đi vì khổ nạn.
Chúa ơi, con kêu cầu Chúa hằng ngày
Tay con vươn lên hướng về Chúa.
10Chúa có làm phép mầu cho người chết sao?
Người chết có vùng dậy ca ngợi Chúa ư?
11Ai truyền bá nhân ái Chúa dưới mộ?
Âm phủ có nghe nói đến lòng thành tín Chúa?
12Cõi u minh sao biết việc diệu kỳ?
Ai còn nhắc đức công chính Ngài trong quên lãng?
13Nhưng thưa Chúa, con kêu xin Ngài,
Từ sáng sớm, tiếng nguyện cầu thấu đến Chúa.
14Chúa ơi, sao Chúa trục xuất con?
Sao Chúa giấu mặt Chúa cho con đừng thấy?
15Từ tuổi thanh xuân, con đã bị hoạn nạn hiểm nghèo,
Chúa khủng bố con nên con đành tuyệt vọng.
16Thịnh nộ Chúa như sóng cồn vùi dập,
Sự khủng khiếp của Chúa tiêu diệt con.
17Chúng nó bao phủ con hằng ngày
Chúng nó vây bọc con hàng hàng, lớp lớp.
18Chúa khiến người yêu và bạn hữu tránh né con,
Các người quen biết con đều khuất dạng trong tối tăm.