89

Giáo huấn ca của Ê-thanh người Ê-ra-hi

1Thưa Chúa Hằng Hữu, con sẽ ca ngợi tình yêu,
Công bố đức thành tín của Ngài mãi mãi.
2Tình yêu Chúa còn đến muôn đời,
Sự thành tín Chúa trường tồn như bầu trời.
3Chúa phán: "Ta đã lập giao ước với người Ta chọn,
Ta đã hứa với Đa-vít, đầy tớ Ta:
4Thời nào cũng có dòng dõi con làm vua,
Ta sẽ bảo tồn triều đại con mãi mãi."
5Các từng trời hát mừng những việc Chúa làm,
Ca ngợi, tung hô sự thành tín Chúa.
6Trên trời, không có ai như Chúa,
Dưới đất, chẳng có ai bằng Ngài.
7Chúa được tôn kính trong hội nghị các thánh,
Họ đứng quanh chiêm ngưỡng và khâm phục.
8Thưa Thần Toàn năng, ai có dũng lực như Ngài?
Thưa Chúa, Ngài bọc mình trong đức thành tín.
9Chúa thống trị mặt biển cuồng loạn,
Dẹp yên sóng gió phũ phàng.
10Chúa chà nát Ra-háp như cái thây,
Đưa tay dũng mãnh tung quân thù tán loạn.
11Các từng trời thuộc quyền Chúa,
Địa cầu cũng là vật sở hữu của Ngài,
Chúa đã sáng tạo vũ trụ muôn loài.
12Phương nam, phương bắc đều do Chúa đặt ra.
Núi Tha-bô và Hẹt-môn hoan ca Danh Ngài.
13Cánh tay Chúa vô cùng mạnh mẽ,
Bàn tay hùng dũng Chúa đưa cao,
14Ngai Chúa đặt trên nền công lý
Nhân ái, thành tín đi trước mặt người.
15Phúc cho người biết vui vẻ reo hò,
Thưa Chúa, họ sẽ đi trong ánh sáng của mặt Ngài;
16Suốt ngày, hân hoan trong Danh Chúa,
Được đề cao trong đức công chính Ngài.
17Vì Chúa là vinh quang của sức mạnh họ,
Nhờ ân Chúa, uy lực họ vươn cao.
18Thuẫn khiên chúng tôi thuộc về Chúa,
Vua chúng tôi là gia nhân Đấng Thánh trên trời.
19Từ xưa, Chúa dạy con người qua khải tượng,
Truyền bảo người thánh của Chúa rằng:
"Ta đặt vương miện trên đầu người uy dũng,
Tôn cao người Ta chọn giữa nhân dân.
20Ta tìm thấy Đa-vít, đầy tớ Ta,
Lấy dầu thánh xức cho người,
21Bàn tay Ta đặt trên người mãi mãi,
Cánh tay Ta tăng cường sức mạnh người.
22Quân thù không áp đảo,
Kẻ ác chẳng làm nhục,
23Trước mặt người, Ta chà nát quân thù,
Những kẻ ghét người, Ta đánh hạ,
24Người hưởng trọn nhân ái, thành tín Ta mãi mãi,
Trong Danh Ta, uy lực người vươn cao.
25Ta cho tay người cai trị biển cả,
Tay hữu người thống lĩnh các dòng sông.
26Người sẽ thưa: "Chúa là Thân phụ con,
Thượng Đế con và Vầng Đá cứu độ!"
27Ta sẽ lập người làm Thái tử
Làm Vua tối cao giữa các vua trên đất.
28Ta mãi mãi giữ lòng nhân ái với người,
Giao ước Ta với người không bao giờ thay đổi.
29Dòng dõi người sẽ được vững lập đời đời,
Ngai người còn mãi như tuổi các từng trời.
30Nếu con cái người quên lãng luật pháp Ta,
Và không thực thi mệnh lệnh Ta,
31Vi phạm các định chế,
Không giữ các điều răn,
32Ta sẽ trừng phạt tội ác họ,
Bằng cây gậy và cây roi.
33Nhưng Ta vẫn thương xót người,
Ta vẫn luôn luôn giữ lòng thành tín;
34Ta không bao giờ bội ước,
Hoặc sửa đổi lời Ta hứa hẹn.
35Ta đã thề với Đa-vít một lần dứt khoát,
Và chẳng bao giờ lừa dối người,
36Dòng dõi người nẩy nở đời đời,
Ngai người tồn tại như mặt trời,
37Như mặt trăng, xoay vần vĩnh viễn,
Kiên lập mãi mãi như các từng trời."
38Nhưng Chúa lại khước từ, loại bỏ,
Nổi giận cùng người Chúa đã tấn phong,
39Phế bỏ giao ước lập với tên đầy tớ,
Dày xéo vương miện người dưới chân.
40Chúa lật đổ các hàng rào che chở,
Tiêu diệt các chiến lũy người xây cất.
41Kẻ qua đường tranh nhau cướp giật
Các lân bang sỉ nhục, chê cười.
42Chúa tăng cường cánh tay thù nghịch,
Cho quân thù mặc sức liên hoan.
43Chúa khiến gươm người bị đánh bật,
Bỏ rơi người giữa chiến trận kinh hoàng.
44Chúa cất quyền trượng khỏi tay người,
Lật đổ ngai vàng xuống đất đen.
45Chúa rút ngắn cuộc đời của người,
Đắp lên thân người tấm mền ô nhục.
46Thưa Chúa Hằng Hữu, Ngài ẩn mặt mãi sao?
Cơn phẫn nộ Ngài cháy đến bao giờ?
47Thưa Chúa, xin đừng quên đời con quá ngắn,
Con người sinh vào cõi hư không,
48“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử"
Ai thoát được lưỡi hái tử thần?
49Thưa Chúa,
Lòng nhân ái ngày xưa đâu còn?
Lời thề cùng Đa-vít còn đâu?
50Thưa Chúa,
Xin đừng quên đầy tớ Ngài chịu nhục,
Lòng con mang lời nguyền rủa của các dân.
51Thưa Chúa Hằng Hữu,
Sỉ nhục ấy do quân thù đem lại,
Để chôn vùi người Chúa xức dầu.
52Chúa đáng ca ngợi đời đời!
A-men! Thành tâm sở nguyện!