8

Vinh Hiển của CHÚA Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

  1Lạy CHÚA, Chúa của chúng con,
  Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!
  Ngài đã đặt vinh quang của Ngài trên các tầng trời!
  2Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng,
  Để quân chống lại Ngài thấy rõ,
  Ðể kẻ thù và kẻ muốn báo thù phải im hơi bỏ cuộc.

  3Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,
  Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;
  4Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?
  Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?

  5Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần một chút;
  Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.
  6Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;
  Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,
  7Tức tất cả chiên và bò,
  Cùng các thú vật ngoài đồng,
  8Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,
  Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.

  9Lạy CHÚA, Chúa của chúng con,
  Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!