8

Yiang Sursĩ Rưoh Cũai Ndỡm

  1Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi!
   Máh ŏ́c o cớp chớc sốt tễ ramứh anhia parchia chũop nheq tâng cốc cutễq nâi!
   Sưong noau ũat khễn anhia suol toâq paloŏng.

  2Anhia táq yỗn bỗq carnễn cacớt lứq, dếh alới ca noâng pu tóh hỡ, ũat khễn anhia tê.
   Anhia táq ngkíq dŏq catáng dũ náq cũai ca ễ chíl anhia cớp ễ táq cứq.

  3Bo cứq tapoang achỗn chu paloŏng,
   cứq hữm rliang casâi cớp máh mantỗr ca anhia khoiq tễng dŏq tâng ntốq ki,
   4ntrớu anhia hữm o tễ cũai, ma anhia chanchớm tễ alới?
   Cớp ntrớu anhia hữm o tễ cũai, ma anhia pasếq lứq alới?
  5Anhia khoiq tễng yỗn cũai cỡt pưn tễ anhia bĩq sâng.
   Cớp anhia yỗn cũai bữn chớc ariang puo dốq bữn, yỗn máh ramứh canŏ́h yám noap alới.
  6Anhia khoiq tễng dũ ramứh yỗn cũai cỡt sốt nheq.
  Cớp anhia yỗn dũ ramứh ki ỡt pưn talang ayững alới, bữn neq:
  7máh con cữu, tỗp ntroŏq, cớp máh charán cruang,
   8máh chớm pâr, máh sĩaq tâng dỡq mưt, cớp dũ ramứh ỡt tâng dỡq mưt.

  9Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi!
   Máh ŏ́c o cớp chớc sốt tễ ramứh anhia parchia parhan chũop nheq tâng cốc cutễq nâi!
   Sưong noau ũat khễn anhia suol toâq paloŏng.