91

1Ai trú ẩn nơi bí mật của Đấng Chí Cao,
Sẽ được bóng Đấng Toàn Năng che chở.
2Con xin thưa với Chúa Hằng Hữu:
"Chúa là nơi trú ẩn và chiến lũy của con,
Là Thượng Đế, Đấng lòng con tin cậy".
3Chúa sẽ giải thoát ngươi khỏi cạm bẫy,
Và khỏi cơn dịch hạch tàn diệt.
4Chúa phủ lông Ngài bảo vệ ngươi,
Cánh Ngài là chỗ ngươi nương náu.
Đức thành tín Ngài làm thuẫn mộc đỡ che ngươi.
5Ngươi sẽ không sợ khủng khiếp ban đêm,
Cũng không lo tên đạn ban ngày,
6Hoặc dịch hạch tràn lan trong bóng tối,
Hay tàn phá hủy diệt giữa ban trưa.
7Hằng ngàn người ngã gục bên ngươi,
Và vạn người lăn chết quanh mình,
Riêng ngươi vẫn an nhiên vô sự.
8Chính mắt ngươi sẽ nhìn thấy,
Để chứng kiến cảnh kẻ ác bị trừng phạt.
9Vì ngươi đã nhờ Chúa bao bọc,
Đã cậy Đấng Chí Cao làm Thần bảo vệ,
10Nên tai họa chẳng động đến ngươi,
Dịch hạch không đến gần nhà ngươi.
11Thượng Đế giao ngươi cho các thiên sứ,
Che chở ngươi trên mọi nẻo đường.
12Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay,
Giữ chân ngươi khỏi vấp vào đá.
13Ngươi sẽ giẫm lên sư tử và rắn hổ,
Sư tử tơ và rắn độc sẽ bị chân ngươi giày xéo.
14Vì con hết lòng yêu kính Ta,
Nên Ta sẽ giải cứu con;
Vì con nhận biết danh Ta,
Nên Ta đưa con lên chỗ an toàn.
15Con sẽ kêu cầu, Ta sẽ đáp lời,
Ta sẽ ở với con trong cơn hoạn nạn,
Sẽ giải cứu con và cho con được vinh dự,
16Ta sẽ gia tăng tuổi thọ,
Và cho con hưởng ơn cứu rỗi Ta.