91

Yiang Sursĩ Rabán Kĩaq

  1Cũai aléq ma toâq poâng Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq,
   cũai ki lứq bữn ỡt ien khễ tâng ntốq Yiang Sursĩ bán kĩaq.
  2Cũai ki pai chóq Yiang Sursĩ neq:
   “Anhia rabán kĩaq cứq. Anhia la Yiang Sursĩ ca cứq sa‑âm nheq mứt pahỡm.”

  3Lứq án rabán kĩaq mới yỗn vớt tễ ŏ́c túh coat ca mới tỡ bữn dáng,
   cớp tễ a‑ĩ tacóh ntâng lứq têq cachĩt mới.
  4Lứq án ra‑óq mới samoât riang ntruoi ra‑óq con án yỗn ỡt ien khễ nhưp khlap.
   Ŏ́c tanoang tapứng tễ án la samoât khễl cớp samoât crơng campáng yỗn mới.
  5Ngkíq mới tỡ bữn ngcŏh ramóh croŏq noâng toâq sadâu,
   tỡ la saráh tamĩang sapâr tâng tangái.
  6Cớp tỡ bữn ngcŏh noâng ŏ́c a‑ĩ ca toâq bo canám,
   tỡ la ŏ́c cuchĩt ca ễ pupứt tâng tangái.
  7Bữn muoi ngin náq dớm cuchĩt cheq mới,
   cớp muoi chít ngin náq dớm cuchĩt mpễr mới,
   ma ŏ́c cuchĩt ki tỡ têq toâq pỡ mới.
  8Ma mới lứq bữn nhêng cớp hữm Yiang Sursĩ culáh cóng chóq cũai loâi.

  9Yuaq mới khoiq bữn Yiang Sursĩ sốt clữi nheq tễ canŏ́h cỡt ntốq campáng mới,
  10ngkíq ŏ́c túh coat tỡ têq toâq cheq mới,
   cớp tỡ bữn bữn ŏ́c a‑ĩ tacóh têq toâq cheq ntốq mới ỡt.
  11Yiang Sursĩ lứq ớn máh ranễng án tễ paloŏng toâq bán kĩaq níc mới.
  12Cớp alới lứq dỡ mới toâq atĩ alới, tỡ yỗn ayững mới cỡt bớc chũl ntrớu tâng tamáu.
  13Ma mới lứq bữn tĩn máh plỡ cula samín cớp plỡ cusân tur.
   Cớp mới bữn tĩn cula samín pla lứq, tĩn dếh ngưoc tuang hỡ.

  14Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq lứq chuai amoong án ca ayooq cứq.
   Cứq lứq bán kĩaq án ca yám noap ramứh cứq.
  15Toâq án arô, cứq lứq ta‑ỡi án.
  Toâq án ramóh túh coat, cứq lứq ỡt parnơi cớp án.
   Cứq yỗn án bữn vớt tễ ŏ́c cuchĩt, cớp cứq achưng alư án.
  16Cứq táq yỗn án sâng tanga pahỡm, cỗ án bữn tamoong dũn,
   cớp cứq lứq chuai amoong án.”