92

Bài ca dùng trong ngày Sa-bát

1Còn gì hơn cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
Có chi bằng ca ngợi Đấng Toàn Năng,
2Công bố lòng nhân ái Ngài khi trời vừa sáng,
Rao truyền đức thành tín Chúa lúc màn đêm vừa buông,
3Với huyền cầm, tiếng tơ thánh thót,
Với thụ cầm, âm điệu du dương.
4Thưa Chúa Hằng Hữu,
Công tác vĩ đại Chúa làm con hớn hở,
Dâng hoan ca khi thấy rõ công việc Ngài.
5Thưa Chúa Hằng Hữu, công tác Ngài quá vĩ đại,
Tư tưởng Chúa thật vô cùng sâu sắc.
6Người điên dại nào được biết gì,
Kẻ ngu dốt làm sao hiểu thấu?
7Kẻ ác có khi tràn lan như cỏ dại,
Người gian tham hưng thịnh một thời,
Nhưng rốt cuộc họ điêu tàn tan tác,
8Vì Chúa vẫn cầm quyền tối cao đời đời.
9Chúng con biết kẻ thù Ngài sẽ hư vong,
Và tất cả người gian ác sẽ thất bại,
10Chúa thêm sức cho con mạnh như bò rừng,
Cho con hưởng mọi phúc lành sung sướng.
11Con đã chứng kiến cảnh quân thù bại trận,
Và nghe tiếng rên la của bọn ác gian.
12Người công chính sẽ thịnh mậu như rừng dừa,
Xanh tốt như rừng hương bách núi Li-ban,
13Như cây cối trồng trong nhà Thượng Đế,
Mọc giữa sân Đền Đấng Chí Tôn,
14Đến tuổi già vẫn luôn sai trái,
Đầy nhựa sống và mãi mãi tươi xanh,
15Để chứng minh Chúa luôn luôn công chính,
Là Vầng Đá bền vững muôn đời,
Là Đấng không hề bất công bất nghĩa.