92

Cansái Ũat Khễn

  1Ơ Yiang Sursĩ sốt clữi nheq tễ canŏ́h ơi! Lứq o yỗn hếq sa‑ỡn anhia!
   Crái lứq yỗn máh cũai ũat khễn ramứh anhia.
  2Dũ tarưp pau atỡng tễ ŏ́c anhia ayooq mantái níc,
   cớp dũ sadâu pau atỡng tễ anhia la Yiang tanoang tapứng lứq.
  3Noau tapáih crơng lampỡiq,
   bot trua muoi chít cansái, cớp bữn dếh sưong achúng hỡ.
  4Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia yỗn cứq sâng bũi o cỗ nhơ tễ ranáq anhia táq.
   Nhơ tễ ranáq ki, cứq ũat bũi óh lứq.

  5Ơ Yiang Sursĩ ơi! Ranáq anhia táq la toâr lứq!
   Cớp máh sarnớm anhia chanchớm la yarũ lứq!
  6Máh cũai sacũl tỡ bữn sapúh ntrớu,
   cớp cũai ŏ́q sarnớm tỡ bữn dáng tễ ranáq nâi:
  7lứq pai cũai loâi dáh sa‑ữi samoât bát,
   cớp cũai táq sâuq cỡt sốc bữn,
   ma chumát nheq náq alới cóq cuchĩt pứt,
  8yuaq anhia la Yiang Sursĩ ca sốt dũ náq cũai mantái níc.

  9Lứq samoât, Yiang Sursĩ ơi,
   cũai aléq ma kêt anhia, án cóq cuchĩt pứt.
   Cũai loâi cóq pláh chap chu dũ ntốq.
  10Anhia khoiq yỗn cứq bữn rêng samoât sangũr.
   Cỗ anhia khoiq yỗn cứq roap ŏ́c bốn, ngkíq cứq sâng bũi lứq.
  11Moat cứq khoiq hữm máh cũai ễ cachĩt cứq, cỡt pê.
   Cớp cutũr cứq khoiq sâng sưong cũai loâi nhiam cuclỗiq, la alới ca ễ táq cứq.

  12Cũai tanoang o ki toâr achỗn samoât nỡm tarễc,
   tỡ la samoât nỡm aluang sê-da tâng cóh Lê-banôn.
  13Cũai ki la samoât aluang noau chóh dŏq tâng dống sang Yiang Sursĩ.
   Aluang ki toâr achỗn tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ hái.
  14Toâq án crưong la noâng án cỡt palâi,
   cớp sala án la ramoong o níc.
  15Ranáq nâi apáh tễ ngê Yiang Sursĩ la lứq pĩeiq.
   Án bán kĩaq níc cứq,
   cớp án tỡ bữn bữn ngê tỡ o.