92

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Yêhôwa

Klei mmuñ hđăp. Klei mmuñ pioh kơ hruê sabat.
  1Jing jăk êdi yơh bi mni kơ Yêhôwa,
   leh anăn mmuñ bi mni kơ anăn ih, Ơ Pô Ti Dlông Hĭn;
  2čiăng hưn klei khăp ih ti aguah,
   leh anăn klei sĭt suôr ih ti tlam,
  3hŏng brô̆ pluh aruăt klei, wăt hŏng đĭng kliă
   êjai pĕ brô̆.
  4Ơ Yêhôwa, ih bi mơak kâo leh hŏng bruă ih;
   kâo mmuñ hŏng klei hơ̆k kyua bruă kngan ih.

  5Ơ Yêhôwa, bruă ih prŏng êdi!
   Klei mĭn ih êlam êdi.
  6Mnuih mluk amâo dưi thâo kral ôh klei anei;
   kăn mnuih mgu dưi thâo săng rei.
  7Wăt tơdah phung ƀai čăt msĕ si rơ̆k,
   leh anăn jih jang phung ngă ƀai čăt đĭ,
  arăng pioh diñu kơ klei bi rai hlŏng lar.
   8Ƀiădah ih, Ơ Yêhôwa, Pô ti dlông hĭn hlŏng lar.
  9Sĭt nik phung roh ih, Ơ Yêhôwa,
   sĭt nik, phung roh ih srăng rai tuč;
   jih jang phung ngă klei wê srăng bra đuĕ mdê mdê.

  10Ƀiădah ih brei kâo jing ktang msĕ si êmô dliê;
   ih trôč kâo leh hŏng êa ƀâo mngưi mrâo.
  11Ală kâo ƀuh leh klei phung roh kâo luč,
   knga kâo hmư̆ leh kơ klei phung bi kdơ̆ng hŏng kâo rai tuč.
  12Phung kpă ênô hriê kơ prŏng msĕ si ana guôl;
   prŏng msĕ si ana kyâo sêdar ti čar Liƀan.
  13Arăng pla diñu hlăm sang Yêhôwa;
   diñu srăng hriê kơ prŏng ti wăl sang Aê Diê drei.
  14Ana kyâo anăn ăt mboh wăt tơdah dôk sui thŭn leh;
   diñu bŏ hŏng ktăk leh anăn mtah nanao,
  15čiăng bi êdah kơ Yêhôwa jing kpă.
   Ñu jing Boh Tâo kâo, leh anăn amâo mâo sa mta klei wê hlăm ñu ôh.