93

1Chúa Hằng Hữu cầm quyền tể trị,
Khoác áo bào, sức mạnh uy nghi,
Chúa lập vững vũ trụ bao la,
Giữ nó không hề lay chuyển.
2Từ sáng thế, ngai Chúa vững vàng vĩnh cửu,
Ngài hiện hữu trước khởi điểm thời gian.
3Thưa Chúa,
Từ vực thẳm, đại dương gào thét,
Tiếng sóng thần ồ ạt dâng lên.
4Chúa tể trị trên các từng trời,
Tiếng Ngài đánh bạt tiếng sóng gầm,
Trấn át tiếng ầm ầm đại dương.
5Thưa Chúa,
Pháp luật Chúa vẫn còn mãi mãi,
Đền thờ Chúa muôn đời thánh khiết.