93

Yiang Sursĩ La Puo

  1Yiang Sursĩ lứq cỡt Puo.
   Án tâc tampâc samoât riang puo tâc, cớp án bữn chớc khâm lứq.
   Ngkíq cốc cutễq nâi cỡt pacái cớp tỡ bữn rasĩc.
  2Ntốq anhia tacu cỡt sốt khoiq bữn tễ dâu lứq chơ.
   Anhia khoiq ỡt nhũang tễ tỡ yũah bữn muoi ramứh ntrớu.

  3Ơ Yiang Sursĩ ơi! Dỡq mưt lampóh satũol achỗn.
   Bữn sưong hỗ tễ dỡq lampóh ki rloâm-rlức tháng.
  4Ma Yiang Sursĩ ca ỡt tâng paloŏng, án bữn chớc sốt toâr lứq;
   án rêng hỡn tễ hỗ dỡq toâr cớp hỗ dỡq raloâm.

  5Ơ Yiang Sursĩ ơi! Phễp rit anhia tỡ nai ralêq.
   Dống Sang Toâr la ntốq anhia ỡt lứq bữn mantái níc.