96

Yiang Sursĩ La Puo Ca Sốt Clữi Tễ Canŏ́h

  1Cóq anhia ũat muoi cansái tamái ễn, dŏq khễn Yiang Sursĩ.
   Ơ máh cũai tâng cốc cutễq nâi ơi!
   Cóq anhia ũat khễn ramứh Yiang Sursĩ.
  2Cóq anhia ũat khễn Yiang Sursĩ.
   Cớp cu rangái cóq anhia atỡng parnai o tễ án khoiq chuai amoong anhia.
  3Cóq anhia atỡng tễ chớc ang‑ữr Yiang Sursĩ yỗn dũ cruang dáng tê,
   cớp atỡng tễ máh ranáq salễh án khoiq táq yỗn dũ náq cũai dáng.

  4Yuaq Yiang Sursĩ la sốt lứq, pĩeiq lứq cóq anhia khễn án,
   cớp yám noap án clữi nheq tễ noau yám noap yiang canŏ́h.
  5Máh yiang cũai canŏ́h sang la ống rup sâng.
   Ma Yiang Sursĩ khoiq tễng paloŏng.
  6Mpễr án bữn poang ang‑ữr; noau yám noap lứq án,
   machớng noau yám noap puo tê.
  Chớc án la toâr lứq; ntốq án ỡt la nêuq o lứq.

  7Ơ máh cũai tâng cốc cutễq nâi ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ ca bữn chớc ang‑ữr cớp bán rêng lứq.
  8Cóq anhia khễn ramứh Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq
   na dững crơng chiau sang tâng Dống Sang Toâr.
  9Cóq pũp crap sang toam choâng moat án ca bữn chớc ang‑ữr.
  Ơ nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi ơi!
   Cóq anhia cangcoaih ngcŏh Yiang Sursĩ.

  10Cóq anhia atỡng dũ cruang neq: “Yiang Sursĩ la Puo sốt toâr lứq.
   Án tễng cốc cutễq nâi khâm lứq cớp tỡ yỗn rasĩc noâng.
   Nỡ‑ra, án rablớh pĩeiq lứq yỗn nheq tữh cũai.”

  11Ơ paloŏng cutễq ơi! Cóq anhia sâng bũi óh!
  Ơ dỡq mưt cớp dũ ramứh charán ỡt tâng ki ơi!
   Cóq anhia hỗ hũal khễn Yiang Sursĩ.
  12Ơ máh nia sarái cớp dũ ramứh tâng ki ơi!
   Cóq anhia sâng bũi óh.
  Chơ máh aluang tâng sarứng sariaq bữn ũat khễn
   choâng moat Yiang Sursĩ tê,
  13yuaq án lứq toâq cỡt sốt nheq cốc cutễq nâi.
   Án sốt nheq tữh cũai na ŏ́c pĩeiq cớp ŏ́c tanoang lứq.