98

Một bài ca

1Hãy hát mừng Chúa một bài ca mới,
Chúa đã thực hiện nhiều việc diệu kỳ,
Sử dụng quyền uy và năng lực thánh
Chiến thắng bạo lực giải cứu dân Ngài.
2Chúa Hằng Hữu biểu lộ ân cứu rỗi,
Bày tỏ đức công chính Ngài cho muôn dân.
3Chúa luôn giữ lòng nhân từ bác ái,
Và đức thành tín với nhà Do-thái,
Mọi nơi trên đất sẽ thấy sự cứu rỗi Ngài.
4Nhân loại, hãy reo mừng vui sướng,
Hát bài ca mới chúc tụng Danh Ngài.
5Thụ cầm réo rắt mừng Chân Chúa,
Huyền cầm tấu nhạc khúc du dương,
6Hồi kèn đồng vang động
Tiếng tù và trầm bổng,
Đồng thanh ca ngợi Chúa vang tròi.
7Các sóng biển hợp ca,
Cá tôm đều reo mừng,
Đất cất giọng trầm hùng,
Nhân loại ta, hãy cùng hát xướng!
8Sông, suối hãy vỗ tay tán thưởng,
Núi đồi hãy trổi giọng hoan ca
9Trước mặt Chúa Tể vũ trụ,
Vì Ngài ngự xuống xét xử nhân gian,
Đúng đức công chính, hợp lẽ công bằng