98

Yiang Sursĩ Sốt Nheq Cốc Cutễq Nâi

  1Cóq ũat cansái ũat tamái dŏq khễn Yiang Sursĩ, yuaq tễ ramứh hái sâng dớt, lứq án toâp táq.
   Cỗ nhơ tễ chớc salễh cớp bán rêng án bữm,
   ngkíq án khoiq chíl riap máh cũai kêt án.
  2Yiang Sursĩ khoiq pau atỡng tễ ŏ́c chuai amoong
   yỗn dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi dáng án lứq tanoang o.
  3Án khoiq par‑ữq án lứq ayooq cớp táq pĩeiq níc chóq tỗp I-sarel.
   Ngkíq dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi têq hữm Yiang Sursĩ hái chuai amoong cũai.

  4Cóq dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi ũat yỗn bũi dŏq sang toam Yiang Sursĩ.
   Cóq anhia ũat khễn án cớp triau cupo yỗn casang lứq.
  5Cóq anhia tapáih achúng cớp ũat cansái ũat khễn sang toam Yiang Sursĩ.
  6Plóng lavia cớp plóng pĩ, dếh triau cupo yỗn casang lứq dŏq sang toam Yiang Sursĩ la Puo hái.

  7Cóq dỡq mưt cớp dũ ramứh tâng ki hũal sưong tê.
   Cóq cốc cutễq nâi cớp dũ náq cũai ũat bũi óh.
  8Ơ máh dỡq hoi ơi! Cóq anhia hỗ samoât riang sưong tambrỗp atĩ.
   Máh cóh king la cóq ũat bũi óh tê.
  9Cóq alới ũat khễn choâng moat Yiang Sursĩ,
   yuaq án toâq cỡt sốt nheq cốc cutễq nâi.
  Án sốt lứq pĩeiq cớp tanoang o chóq dũ náq cũai.