99

Yêhôwa Kiă Kriê

  1 Yêhôwa kiă kriê,
   phung ƀuôn sang ktư̆ yơ̆ng;
   ñu dôk gŭ ti dlông phung čêrubim, lăn ala mgei.
  2Yêhôwa jing prŏng hlăm ƀuôn Siôn,
   leh anăn arăng mpŭ Ñu ti dlông jih jang phung ƀuôn sang.
  3Brei diñu bi mni kơ anăn ih prŏng leh anăn năng kơ arăng huĭ;
   Ñu yơh jing doh jăk.
  4Mtao jing pô myang, ñu khăp kơ klei kpă;
   ih mdơ̆ng klei djŏ,
   ih ngă klei phat kđi djŏ leh anăn klei kpă ênô hlăm phung Yakôp.
  5Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa Aê Diê drei,
   buôn kkuh bĕ ti anăp mdhô̆ ñu trông jơ̆ng;
   ñu yơh jing doh jăk.

  6Y-Môis leh anăn Y-Arôn jing hlăm phung khua ngă yang ñu,
   leh anăn Y-Samuel jing sa hlăm phung iêu wah lač kơ anăn ñu.
  Digơ̆ iêu wah lač kơ Yêhôwa,
   leh anăn ñu lŏ wĭt lač kơ digơ̆.
  7 Yêhôwa blŭ kơ digơ̆ hlăm kmeh knam;
   digơ̆ djă pioh klei Yêhôwa hưn leh anăn klei bhiăn ñu brei leh kơ digơ̆.
  8Ơ Yêhôwa, Aê Diê hmei,
   ih yơh lŏ wĭt lač leh kơ diñu;
  ih jing Aê Diê thâo pap brei kơ diñu,
   ƀiădah ih bi kmhal klei diñu ngă soh.
  9Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa Aê Diê drei,
   leh anăn kkuh mpŭ bĕ ti čư̆ doh jăk ñu;
   kyuadah Yêhôwa Aê Diê drei jing doh jăk.