9

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Theo điệu Mục-la-bền

1Tôi xin hết lòng tôn vinh Chúa,
Và nói lên các việc lạ lùng.
2Trong Chúa, tôi rạng rỡ vui mừng,
Cất giọng lên chúc tụng Thánh Danh
Ca ngợi Đấng Chí Cao vang lừng!
3Quân thù tôi tan vỡ quay lưng,
Trước mặt Ngài, họ đều ngã chết.
4Trên ngôi cao Chúa xét xử công bình,
Hành vi tôi được Chúa biện minh.
5Các dân bị quở, kẻ ác bị diệt,
Tên tuổi họ vĩnh viễn bị xóa bôi.
6Kẻ thù tôi mãi mãi điêu linh,
Thị thành hoang phế, hoài niệm phôi pha.
7Nhưng Chúa Hằng Hữu cai trị muôn đời,
Ngài ngồi phán xét trên ngôi,
8Công minh phân xử cả thế gian,
Ngay thẳng quản cai từng dân tộc.
9Chúa là nơi nương tựa vững vàng
Cho người nào bị áp bức,
Là nơi ẩn náu lúc gian nan.
10Khi mọi người đều tin cậy Danh Thánh,
Chúa không từ bỏ một ai tìm Ngài.
11Hãy báo công việc Ngài khắp các dân,
Và ca ngợi vua Thánh của Si-ôn.
12Bao oan khiên, Đấng báo thù nhớ cả,
Chúa không quên tiếng khóc lóc nạn nhân.
13Chúa Hằng Hữu ôi, xin xót thương,
Nhìn xem con bị kẻ thù hành hạ,
Xin cứu con khỏi ngưỡng cửa tử vong,
14Cho con ca ngợi tại cổng hoàng cung.
Cho con reo mừng ân cứu chuộc.
15Các dân ngoại rơi ngay vào hầm hố,
Chân sa vào lưới họ giăng ra.
16Công lý Chúa làm Danh Ngài sáng tỏ:
Ác nhân gài bẫy, ác nhân sa vào.
17Chốn Âm ty, nơi kẻ gian cư trú,
Mọi dân tộc quên Chúa đều đi theo.
18Kẻ cùng đường chẳng cứ thất vọng luôn
Chúa không quên những người khốn khó.
19Chúa Hằng Hữu, xin đăng đường xét xử,
Dừng để cho thế giới mãi kiêu càng.
20Xin Chúa khiến muôn dân run sợ,
Vì biết ràng họ chỉ là người.