9

Klei Mmuñ Lač Jăk kơ Klei Kpă Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Mut-Laben. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, kâo srăng bi mni kơ ih hŏng jih ai tiê kâo;
   kâo srăng yăl dliê jih jang bruă yuôm bhăn ih.
  2Kâo srăng hơ̆k leh anăn mơak hlăm ih,
   kâo srăng mmuñ bi mni kơ anăn ih, Ơ Pô Ti Dlông Hĭn.

  3Tơdah phung roh kâo kdŭn đuĕ,
   diñu lĕ buh leh anăn rai tuč ti anăp ih.
  4Kyuadah ih brei kâo dưi, kyua klei kâo jing djŏ.
   Ih dôk ti jhưng mtao leh anăn phat kđi leh hŏng klei kpă.

  5Ih ƀuah leh phung găp djuê mnuih, ih bi rai leh phung ƀai;
   ih lăm hĕ anăn diñu leh nanao hlŏng lar.
  6Amâo lŏ mâo phung roh ôh, diñu luč rai leh hlŏng lar;
   ih bi rai leh ƀuôn diñu;
   leh anăn arăng amâo lŏ hdơr kơ diñu ôh.

  7Ƀiădah Yêhôwa jing mtao kiă kriê nanao hlŏng lar;
   ñu mkra leh jhưng ñu kơ klei phat kđi.
  8Ñu srăng phat kđi lăn ala hŏng klei kpă,
   ñu srăng kiă kriê phung mnuih hŏng klei djŏ.
  9Yêhôwa jing anôk đuĕ dăp kơ pô arăng ktư̆ juă,
   anôk kđap hlăm hruê rŭng răng.
  10Phung thâo kral anăn ih knang kơ ih;
   kyuadah ih amâo tuôm lui ôh phung duah ih, Ơ Yêhôwa.

  11Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa, pô dôk hlăm ƀuôn Siôn!
   Hưn ti krah phung ƀuôn sang bruă prŏng ñu ngă!
  12Kyuadah Pô rŭ ênua kơ êrah hdơr mĭn kơ phung knap mñai;
   ñu amâo wơr bĭt ôh klei digơ̆ ur krao.

  13Pap mñai kơ kâo, Ơ Yêhôwa;
   dlăng kơ klei knap mñai kâo tŭ mơ̆ng phung bi êmut kơ kâo,
   pŭ mđuĕ kâo mơ̆ng ƀăng jang klei djiê,
  14čiăng kơ kâo dưi hưn jih klei bi mni kơ ih,
   čiăng kơ ti ƀăng jang ƀuôn Siôn
   kâo dưi hơ̆k mơak hlăm klei ih bi mtlaih.
  15Phung găp djuê mnuih lĕ hlăm ƀăng êlam diñu klei leh;
   jơ̆ng diñu djŏ kđông diñu pô ƀêč leh.
  16Yêhôwa bi êdah ñu pô leh, ñu phat kđi leh;
   phung ƀai djŏ ñuăl diñu pô ngă. (Pĕ đĭng buôt. Sêla)

  17Phung ƀai arăng bi kdŭn đuĕ nao kơ Ƀuôn Phung Djiê,
   jing phung găp djuê wơr bĭt Aê Diê.
  18Kyuadah arăng amâo srăng wơr bĭt nanao ôh phung knap mñai,
   kăn klei čang hmăng phung ƀun ƀin srăng luč nanao hlŏng lar rei.
  19Kgŭ bĕ, Ơ Yêhôwa! Đăm brei mnuih dưi ôh;
   brei phung găp djuê mnuih tŭ klei phat kđi ti anăp ih.
  20Bi huĭ diñu, Ơ Yêhôwa!
   Brei phung găp djuê thâo diñu jing knŏng mnuih! (Sêla)