3

Việc lành

1Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục nhà cầm quyền, tuân lệnh họ và sẵn sàng làm mọi việc thiện. 2Đừng nói xấu, tranh chấp, nhưng phải hiền hòa, nhã nhặn với mọi người. 3Vì trước kia, chúng ta vốn ngu muội, ngang ngược, bị lừa gạt, chiều theo dục vọng, chơi bời, sống độc ác, ganh tị, khả ố và thù ghét lẫn nhau. 4Nhưng Thượng Đế, Cứu Chúa chúng ta đã bày tỏ lòng nhân từ, yêu thương: 5Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. 6Thượng Đế đã đổ Thánh Linh dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu tinh của chúng ta, 7Nhờ đó, bởi ân phúc Ngài, chúng ta được kể là công chính và được thừa hưởng sự sống vĩnh cửu.
8Đó là những lời chân thật ta muốn con nhấn mạnh để những người tin Chúa chỉ chăm làm việc thiện. Những điều ấy vừa chính đáng vừa hữu ích cho mọi người. 9Con nên tránh xa những cuộc tranh luận dại dột, những tranh chấp thần học, những cãi vã về luật pháp Do-thái, vì những điều đó vô ích và tai hại. 10Nếu có ai gây chia rẽ Hội thánh, con hãy cảnh cáo họ một hai lần, sau đó, không cần giao thiệp với họ nữa. 11Đó là hạng người hư hỏng, phạm tội và tự lên án.

Lời dặn cuối cùng

12Khi ta sai A-tê-ma hay Ty-chi-cơ đến, con hãy cố gắng thu xếp lên gặp ta tại thành Ni-cơ, vì ta đã quyết định đến ở đó suốt mùa đông. 13Hãy ân cần giúp đỡ luật sư Xê-na và A-bô-lô trong cuộc hành trình, đừng để họ thiếu thốn điều gì. 14Con cũng phải dạy các tín hữu tham gia công tác từ thiện để đời sống họ kết quả tốt đẹp. 15Tất cả thân hữu ở đây gửi lời chào thăm con. Ta cũng gửi lời chào thăm tất cả các tín hữu trong Hội thánh. Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Thượng Đế.
Thân ái,
Phao-lô