11

Nau Bunuyh Gĭt Mleh Gŭ Ngao Oi Măng

1Mƀăr ơi piăng let may ta kalơ mpiăt dak (n'ha ak), yorlah rlau jŏ nar may joi tay păng đŏng. 2Tâm ă hom păng ăn ma pơh nuyh mâu lah pham uyh,
 yorlah may mâu gĭt ôh moh nau mhĭk dơi ât ta bri neh.
3Tơlah dâr tŭk bêng ma dak mih, trôk mra mih ta neh ntu; tơlah geh du tơm si chlôt mpeh rđŭng mâu ah mpeh dor, ntŭk rlet tơm si bông (chôt) păng mra ŭ tanây.
4Mbu ơm sek uănh sial mâu mra srih ôh; mbu nơm uănh ndâr tŭk mâu mra rek lĕ.
5Nâm u may mâu gĭt ôh rlong sial hăn, mâu lah mâm bu njêng săk jăn tâm rôm ndŭl du huê bu ur ntreo tâm ban nây lĕ may mâu gĭt rbăng ôh kan Brah Ndu
 Nơm rhăk njêng lẽ rngôch ntil ndô ndơ,
6Nơm rhăk njêng lĕ rngôch ntil may, Jêh ri kêng mhaơ lơi ut ôh ti may;
 Yorlah may mâu gĭt ôh moh ntil mra chăt hon, til aơ mâu lah ntil ri, mâu lah lĕ bar jêng eh da dê.
7Nau ng jêng ueh, jêh ri jêng maak ma trôm măt uănh ma ăt nar.
8Yorlah ơlah du huê bunuyh gŭ rêh âk năm, ăn păng răm rhơn hom dôl le năm ây; ƀiălah ăn păng kah gĭt ma bri măng ngo klĕng ăt aak đõng.
 Jêh ri nar kandỡ aak ngăn ntil nau mâu dơi gĩt n'heel nanễ ôh.

Nau Nchră Ma Phung Mom Ndăm

9Hâk ăm hom, Hơi bu klâu ndăm, dôl may hôm mom, jêh ri ăn nuih n'hâm may gŭ maak dôl nôk may hôm mom.
 Chuat hăn hom tĭng trong may ŭch,
 Jêh ri tĭng nâm măt may saơ.
 Ƀiălah ăn may gĭt yor lĕ nau nây
 Brah Ndu mra leo may ma nau phat ôih.
10Pôri, ăn ay ngluh lơi nau rŭng răng tă bơh nuih 'hâm may jêh ri mƀăr lơi lĕ au ji tă bơh săk jăn may,
 yorlah nau jêng mom rdăm, jêh ri rnôk druh dăm jêng dơm dam.