10

Yiang Sursĩ Acláh Proai Án

1Cóq anhia sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn dỡq mia sễng tâng catữ sala aluang báiq. Yuaq Yiang Sursĩ toâp tễng ramứl cớp yỗn mia sễng, dŏq táq yỗn nia sarái cỡt ramoong o yỗn máh cũai. 2Máh cũai dốq sarhống cớp máh rup yiang cớp cũai mo hỡ; mŏ cũai ki ta‑ỡi lauq cớp tỡ bữn lứq ntrớu. Alới ki atỡng tễ ŏ́c mpáu, ma tỡ bữn lứq ntrớu; máh santoiq alới aliam anhia tỡ bữn kia ntrớu. Yuaq ngkíq, máh cũai proai ỡt pláh chap, machớng charán cữu ŏ́q cũai mantán. Alới ramóh túh coat cỗ ŏ́q cũai ayông.
3Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq nhôp máh cũai sốt cũai proai cứq, cớp cứq ễ táq tôt alới. Tỗp Yuda cỡt khong cứq, cớp cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ỡt nhêng salĩq tỗp alới. Alới cỡt samoât aséh rachíl khong cứq, la aséh rêng lứq. 4Nỡ‑ra, tễ tỗp Yuda bữn máh cũai ayông. Máh cũai ayông ki cỡt ariang tamáu noau chóq tâng soq dống, ariang máh lác noau téh dống aroâiq, cớp ariang máh crơng choac. 5Lứq samoât, tỗp Yuda bữn riap, cỡt samoât tahan tĩn sarúq cũai par‑ũal ariang noau tĩn lúq tâng rana. Alới pỡq rachíl cỗ nhơ Yiang Sursĩ ỡt cớp alới, cớp alới chíl riap dếh máh tahan ỡt aséh.
6“Cứq ễ yỗn máh cũai Yuda cỡt rêng lứq; cứq ễ chuai amoong máh cũai I-sarel. Cứq ễ sarũiq táq alới cớp dững dũ náq alới píh chu loah pỡ vil viang alới bữm. Alới cỡt loah ĩn cũai cứq tỡ nai táh. Cứq la Yang Sursĩ, Ncháu tỗp alới; cứq ễ ta‑ỡi máh santoiq alới câu sễq. 7Máh cũai I-sarel cỡt rêng clŏ́q samoât tỗp tahan; cớp alới cỡt práih prớl samoât noau nguaiq blŏ́ng nho. Tŏ́ng toiq alới lứq sanhữ loah máh ranáq bữn riap trỗ nâi cớp sâng bũi ỡn tâng ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn alới. 8Cứq ễ arô loah máh cũai proai cứq cớp parỗm pachứm loah alới parnơi. Cứq ễ chuai amoong nheq tữh alới, cớp táq yỗn alới cỡt clứng ariang tễ nhũang sĩa. 9Lứq pai cứq khoiq táq yỗn alới ỡt parsáng-parsaiq tâng dũ cruang cũai, ma alới sanhữ níc cứq pỡ cruang alới ỡt yơng ki. Máh con châu alới tỡ bữn pứt, cớp alới píh chu loah parnơi. 10Cứq ễ dững alới píh chu loah tễ cruang Ê-yip-tô cớp cruang Asi-ria, cớp alới bữn táq máh dống tâng cruang cutễq alới bữm. Cứq ễ yỗn alới ỡt tâng cruang Ki-liat cớp cruang Lê-banôn hỡ. Chơ, tâng cutễq ki cỡt tadát loah cũai. 11Vớt alới ramóh túh coat ariang yang dỡq mưt la‑a, cứq Yiang Sursĩ toâp ễ sưoq dỡq canoâq yỗn ỡt rangiac o, cớp crỗng Nil yarũ lứq cỡt sarễt, cỡt khỗ nheq. Cruang Asi-ria ki dốq ỗt la‑ỡq, ki cỡt sartut asễng, cớp cruang Ê-yip-tô ca bữn chớc lứq, cỡt ralíh nheq chớc. 12Cứq ễ táq yỗn cũai proai cứq cỡt rêng lứq, chơ alới trĩh cớp sang toam cứq sâng. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”