11

Thượng Đế sẽ trừng phạt
các dân tộc khác

  1Hỡi Li-băng, hãy mở toang các cửa ngươi ra
   để lửa thiêu đốt các cây hương nam của ngươi.
  2Hỡi các cây thông, hãy khóc đi,
   vì cây hương nam đã ngã xuống,
  vì các cây cao lớn đã chặt bỏ rồi.
   Hãy khóc đi, hỡi các cây sồi Ba-san,
  vì đám rừng vĩ đại đã bị đốn xuống.
  3Hãy nghe tiếng khóc của các kẻ chăn chiên
   vì những đồng cỏ xanh tốt của họ
   đã bị tiêu hủy rồi.
  Hãy nghe tiếng sư tử gầm thét
   vì đất xinh tốt của sông Giô-đanh
   đã bị tiêu hủy rồi.

Hai người chăn

4Nầy là lời của CHÚA là Thượng-Đế của ta phán: “Hãy nuôi dưỡng bầy chiên sắp bị giết. 5Những người mua bầy chiên giết hại con chiên mà không bị trừng phạt. Những kẻ bán chiên bảo, ‘Cám ơn CHÚA vì tôi được giàu rồi.’ Thậm chí kẻ chăn không hề tội nghiệp cho chiên mình. 6CHÚA phán, ‘Ta không còn thương hại cho dân cư xứ nầy nữa. Ta sẽ để cho mọi người đều nằm dưới quyền của láng giềng và vua mình. Chúng sẽ hủy hoại xứ. Ta sẽ không giải cứu một người nào trong vòng họ hết.’
7Cho nên ta nuôi đàn chiên sắp bị giết, đặc biệt là các con ốm yếu nhất. Rồi ta lấy hai cây gậy; một cây ta đặt tên là Ân huệ, cây kia tên Đoàn kết, rồi ta nuôi đàn chiên ta. 8Trong vòng một tháng ta dẹp ba người chăn. Chúng ghét ta cho nên ta bất bình vì chúng. 9Ta bảo, ‘Ta sẽ không chăm sóc các ngươi như người chăn nữa. Con nào chết thì chết đi, còn nào bị diệt thì diệt đi. Con nào còn sống sót thì ăn thịt lẫn nhau.’
10Rồi ta sẽ bẻ gãy cây gậy mang tên Ân-huệ để hủy giao ước mà Thượng Đế lập với dân Ngài. 11Ngày đó giao ước bị phá bỏ. Con nào yếu nhất trong bầy đang nhìn ta thì biết rằng những lời nầy từ CHÚA mà đến.
12Rồi ta bảo, ‘Nếu các ngươi muốn trả công cho ta thì trả, còn không muốn cũng chẳng sao.’ Vậy chúng trả cho ta ba mươi miếng bạc.
13CHÚA phán cùng ta, ‘Hãy ném bạc đó cho thợ gốm.’ Đó là trị giá mà chúng đánh trên ta. Cho nên ta lấy ba mươi miếng bạc và ném cho thợ gốm trong Đền thờ CHÚA.
14Rồi ta bẻ gãy cây gậy thứ nhì, gọi là Đoàn Kết, để phá bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Ít-ra-en.”
15Rồi CHÚA bảo ta, “Hãy lấy những đồ dùng của kẻ chăn chiên ngu dại lần nữa, 16vì ta sẽ kiếm một người chăn chiên mới cho xứ. Người sẽ không lo cho các con chiên sắp chết, không đi tìm các chiên con, cũng không chữa lành những con bị thương hay cho các con chiên mạnh khoẻ ăn. Nhưng người sẽ ăn thịt các con chiên tốt nhất và tuốt móng chúng nó.
  17Khốn cho người chăn vô dụng
   bỏ rơi bầy chiên mình.
  Gươm sẽ chém tay nó
   và đâm qua mắt phải của nó.
  Cánh tay nó sẽ không còn sức lực,
   và mắt phải nó sẽ bị mù.”