12

Vil Yaru-salem Bữn Racláh Chumát

1Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng tễ máh cũai I-sarel. Yiang Sursĩ nâi khoiq paliang paloŏng, cớp tễng cốc cutễq nâi; án táq yỗn máh cũai têq tangứh. Án pai neq: 2“Nỡ‑ra, cứq táq yỗn vil Yaru-salem cỡt samoât cachoc blŏ́ng nho; máh cũai ỡt mpễr vil Yaru-salem cóq nguaiq blŏ́ng ki toau bũl cớp tayáh sarín sarêu. Toâq noau crŏ́q lavíng ễ sarlũm vil Yaru-salem, máh vil ca noâng khlâiq tâng cruang Yuda, ki noau sarlũm machớng ki tê. 3Ma tữ tangái ki toâq, cứq ễ táq yỗn vil Yaru-salem cỡt samoât muoi cốc tamáu ntâng lứq; khân cũai léq ễ acŏ́q tamáu ki, án bớc chũl hâp lứq. Nheq tữh cruang cũai tâng cốc cutễq nâi parỗm parnơi ễ chíl vil nâi. 4Tâng tangái ki, cứq táq yỗn dũ lám aséh alới cỡt ngcŏh, cớp táq yỗn alới ca ỡt tâng aséh cỡt ariang cũai yúh. Cứq ễ bán kĩaq tỗp Yuda. Cứq táq yỗn máh aséh cũai par‑ũal cỡt sũt moat. 5Chơ, dũ sâu tâng tỗp Yuda, manoaq ễ táq ntỡng cớp manoaq neq: ‘Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq yỗn ŏ́c rêng pỡ máh cũai proai án ỡt tâng vil Yaru-salem.’
6“Tâng tangái ki, cứq ễ táq yỗn máh cũai sốt tâng sâu tễ tŏ́ng toiq Yuda cỡt samoât ũih blữ tâng arưih cớp tâng sarái noau boq dŏq saro, ngkíq alới pupứt nheq máh cruang cũai ỡt mpễr ki. Ma máh cũai ỡt tâng vil Yaru-salem ki cỡt plot ien.
7“Cứq Yiang Sursĩ toâp yỗn poâl tahan tỗp Yuda bữn riap nhũang, dŏq yỗn noau yám noap tŏ́ng toiq puo Davĩt cớp máh cũai proai ỡt tâng vil Yaru-salem, mŏ tỡ bữn yám noap hỡn tễ cũai proai canŏ́h tâng tỗp Yuda. 8Tâng tangái ki, Yiang Sursĩ toâp bán curiaq máh cũai tâng vil Yaru-salem, cớp máh cũai ieuq ot cỡt rêng loah ariang Davĩt. Tŏ́ng toiq Davĩt ễ ayông alới ariang ranễng Yiang Sursĩ, tỡ la ariang Yiang Sursĩ ayông alới tê. 9Tâng tangái ki, cứq pupứt dũ cruang cũai ca sarbữn ễ chíl vil Yaru-salem.
10“Cứq ễ yỗn tŏ́ng toiq Davĩt cớp cũai tâng vil Yaru-salem bữn mứt sarũiq táq, cớp mứt alới yoc ễ câu sễq tễ cứq. Alới tapoang nhêng chu án ca alới khoiq choat, cớp alới tanúh yỗn cũai ki samoât alới tanúh yỗn con alới ayooq. Alới tanúh ngua lứq, samoât con samiang clúng alới cuchĩt. 11Tâng tangái ki, noau tanúh tâng vil Yaru-salem la la‑ỡq lứq, samoât noau tanúh yỗn Hadat Ri-môn tâng cutễq tapín Maki-dô. 12-14Dũ dống sũ tâng cruang I-sarel miar tanúh nheq. Puai tŏ́ng léq tŏ́ng ki: tŏ́ng toiq Davĩt, tŏ́ng toiq Nathan, tŏ́ng toiq Lê-vi, tŏ́ng toiq Si-mê, cớp nheq tữh tŏ́ng toiq canŏ́h hỡ. Cu dống sũ la tanúh nheq; cũai samiang ỡt miar tễ cũai mansễm.”