14
1Chú ý! Ngày của Chúa Hằng Hữu sắp đến!
2Chúa Hằng Hữu sẽ tập họp các nước lại đánh Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, nhà bị cướp, phụ nữ bị hãm hiếp. Phân nửa dân trong thành bị bắt đi đày, nhưng những người còn sót được ở lại trong thành.
3Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ xuất trận, chiến đấu các nước ấy. 4Trong ngày ấy, chân Ngài đứng trên núi Ô liu, về phía đông Giê-ru-sa-lem; và núi Ô liu sẽ bị chẻ ra làm đôi, tạo nên một thung lũng lớn chạy dài từ đông sang tây, nửa núi sẽ dời về phía bắc, nửa kia dời về phía nam. 5Người ta sẽ chạy trốn qua thung lũng của núi, vì thung lũng ấy chạy dài đến A-san. Người ta sẽ chạy trốn như trong cuộc động đất đời Ô-xia vua Giu-đa. Bấy giờ, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ta sẽ đến, tất cả các thánh cùng đến với Ngài.
6Ngày ấy sẽ không có ánh sáng; các thể sáng sẽ lu mờ. 7Đấy là một ngày chỉ có Chúa Hằng Hữu biết; không phải ngày cũng không phải đêm, nhưng vào ban đêm sẽ có ánh sáng. 8Vào ngày ấy, nước sống sẽ từ Giê-ru-sa-lem tuôn trào ra, nửa chảy về biển Đông, nửa chảy ra biển Tây, chảy suốt mùa hạ lẫn mùa đông. 9Chúa Hằng Hữu sẽ làm Vua khắp hoàn vũ. Vào ngày ấy chỉ có Chúa Hằng Hữu, Danh Ngài là Danh duy nhất. 10Toàn lãnh thổ, từ Ghê-ba đến Rim-môn (phía nam Giê-ru-sa-lem) sẽ biến thành một cánh đồng bằng, còn Giê-ru-sa-lem vẫn duy trì vị trí mình trên cao, ranh giới chạy dài từ cổng Bên-gia-min đến cổng Cũ và cổng Góc, rồi từ tháp Ha-na-nên đến nhà ép rượu của vua. 11Người ta sẽ ở an ổn trong Giê-ru-sa-lem, vì thành này không còn bị hủy phá nữa. 12Đây là tai họa Chúa Hằng Hữu sẽ giáng trên các dân tộc tranh chiến với Giê-ru-sa-lem: khi họ đang đứng, thịt sẽ rữa ra, mắt sẽ mục ngay trong vòm hốc mắt, lưỡi sẽ nát ra trong miệng. 13Ngày ấy Chúa Hằng Hữu sẽ làm cho họ hoảng hốt, túm lấy tay anh em mình, người này đánh người kia. 14Giu-đa sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem, sẽ thu tóm của cải các nước lân cận gồm rất nhiều vàng bạc, áo xống. 15Tai họa trên cũng giáng trên ngựa, lạc đà, lừa và các thú vật khác trong trại của các dân ấy.
16Về sau, những người sống sót của các nước ấy sẽ lên Giê-ru-sa-lem hằng năm để thờ lạy Vua là Chúa Hằng Hữu vạn quân và để dự lễ Lều tạm. 17Nếu có dân tộc nào trên thế giới không lên Giê-ru-sa-lem thờ Vua là Chúa Hằng Hữu Toàn năng thì mưa sẽ không rơi xuống trên đất họ. 18Nếu Ai-cập không lên thờ Vua, đất họ sẽ không có mưa, và họ sẽ chịu tai họa như tai họa các dân tộc không lên dự lễ Lều tạm phải chịu. 19Đây là hình phạt Ai-cập và các dân tộc khác sẽ phải chịu nếu không lên dự lễ Lều tạm.
20,21Ngày ấy, trên lạc ngựa sẽ có khắc hàng chữ: THÁNH CHO CHÚA HẰNG HỮU.' Nồi trong Đền thờ sẽ thánh như bát trước bàn thờ. Tất cả nồi niêu trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đều sẽ thánh cho Chúa Hằng Hữu Toàn năng, và như thế người ta sẽ dùng các nồi để nấu lễ vật dâng cho Ngài. Không ai còn thấy con buôn trong Đền thờ Chúa Hằng Hữu Toàn năng nữa.