4

1Thiên sứ nói chuyện với tôi trước đây đến làm cho tôi tỉnh lại, như đánh thức một người đang ngủ vậy. 2Thiên sứ hỏi: "Ông thấy gì?" Tôi đáp: "Một chân đèn bằng vàng, bên trên có một bình dầu, và bảy cái ống dẫn dầu xuống bảy ngọn đèn. 3Hai bên bình dầu có hai cây ô liu, một cây bên phải, một cây bên trái." 4Tôi hỏi: "Ý nghĩa của điềm này là gì?” 5Thiên sứ hỏi lại tôi: Ông không hiểu sao? Tôi đáp: "Thưa không." 6Thiên sứ nói: "Đây là lời Chúa Hằng Hữu truyền cho Xê-ru Ba-bên: Không do quyền thế hay năng lực, nhưng bởi Thần Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 7Trước mặt Xê-ru Ba-bên, dù núi cao cũng được san phẳng thành đồng bằng. Người sẽ kết thúc công việc giữa tiếng hò reo: "Nhờ Chúa ban ân."
8Tôi còn nhận được sứ điệp này từ Chúa Hằng Hữu: 9“Tay Xê-ru Ba-bên đặt móng nhà này, tay ấy sẽ hoàn tất công tác. Và ngươi sẽ biết rằng sứ điệp này đến từ Chúa Hằng Hữu. 10Ai dám coi thường những việc nhỏ thực hiện trong ngày khởi công? Người ta sẽ vui mừng khi thấy Xê-ru Ba-bên cầm dây chì trong tay. Vì bảy ngọn đèn là mắt của Chúa Hằng Hữu soi xét khắp đất, trông thấy tất cả.
11Tôi hỏi thiên sứ về ý nghĩa của hai cây ô liu hai bên chân đèn là gì, 12và về hai cành ô liu đổ đầu vào bình vàng qua hai ống dẫn bằng vàng. 13Thiên sứ hỏi lại tôi: "Ông không hiểu sao?" Tôi đáp: "Thưa không." 14Thiên sứ nói: "Đấy là hai người được xức dầu, phục vụ Chúa Hằng Hữu dưới đất."