4

Sự hiện thấy về chân đèn
và hai cây ô-liu

1Rồi thiên sứ đang nói với tôi trở lại đánh thức tôi. Tôi như người thức giấc. 2Người hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”
 Tôi đáp, “Tôi thấy một chân đèn bằng vàng khối, và một cái chậu nằm phía trên. Cái chậu cũng có bảy tim đèn.
3Bên cạnh có hai cây ô liu, một cây bên phải và một cây bên trái cái chậu.”
4Tôi hỏi thiên sứ nói chuyện với tôi,
 “Thưa ông, những vật nầy có nghĩa gì?”
5Thiên sứ đang đứng với tôi trả lời, “Ngươi không hiểu nghĩa là gì à?”
 Tôi đáp, “Dạ, không.”
6Người liền giải thích, “Đây là lời CHÚA phán cho Xê-ru-ba-bên: ‘Ngươi sẽ không làm gì được do tài sức ngươi mà do Thần linh ta,’” CHÚA Toàn Năng phán vậy.
7“Ngươi là ai, hỡi hòn núi lớn? Trước mặt Xê-ru-ba-bên ngươi như đất phẳng. Người sẽ mang tảng đá ra và dân chúng sẽ kêu lên rằng, ‘Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp!’”
8Rồi CHÚA phán với tôi như sau, 9“Xê-ru-ba-bên đã đặt nền móng cho Đền thờ nầy và người sẽ hoàn tất việc xây cất đền thờ đó. Rồi ngươi sẽ biết rằng CHÚA Toàn Năng sai ta đến với ngươi.
10Dân chúng tưởng rằng những khởi điểm nhỏ không quan trọng nhưng họ sẽ vui mừng khi thấy Xê-ru-ba-bên mang các dụng cụ đến xây cất đền thờ.”
 “(Đó là bảy con mắt của CHÚA, nhìn qua nhìn lại khắp đất.)”
11Rồi tôi hỏi thiên sứ, “Hai cây ô liu bên phải và bên trái chân đèn nghĩa là gì?”
12Tôi cũng hỏi thêm, “Còn hai cây ô liu bên cạnh hai ống dẫn bằng vàng để cho dầu chảy vào đèn là nghĩa gì?”
13Người đáp, “Ngươi không hiểu chúng có nghĩa gì à?”
 Tôi đáp, “Dạ, không!”
14Người liền giải thích, “Chúng tượng trưng cho hai người đã được chỉ định phục vụ CHÚA trên khắp đất.”