6

Ŏ́c Sapáh Tễ Pỗn Lám Sễ Kĩen

1Vớt ki, cứq hữm ŏ́c sapáh sĩa muoi ramứh ễn. Trỗ nâi cứq hữm pỗn lám sễ kĩen loŏh mpứng dĩ bar cóh sapoan. 2Sễ kĩen muoi bữn moang aséh cusâu; sễ kĩen bar bữn moang aséh cũm; 3sễ kĩen pái bữn moang aséh cloc; sễ kĩen pỗn bữn moang aséh chĩr. 4Chơ cứq blớh ranễng ki neq: “Achuaih ơi! Máh sễ kĩen nâi apáh tếc ntrớu?”
5Ranễng ki ta‑ỡi neq: “Máh sễ kĩen nâi sacâm tễ cuyal ễ pỡq chu pỗn angia. Cuyal ki loŏh tễ ntốq Yiang Sursĩ ỡt, án ca sốt nheq cốc cutễq nâi.”
6Sễ kĩen ca aséh cũm ti dững chu cruang Ba-bulôn coah angia pỡng; sễ kĩen ca aséh cloc ti dững chu coah angia mandang pât; cớp sễ kĩen ca aséh chĩr ti dững chu coah angia pưn. 7Toâq máh aséh nâi loŏh, án tál tháng ễ pỡq tutuaiq cốc cutễq nâi. Ranễng ki pai neq: “Pỡq! Cóq pỡq tutuaiq nheq cốc cutễq nâi!”
 Chơ máh aséh ki pỡq.
8Cớp ranễng ki atỡng cứq neq: “Máh aséh ca pỡq coah angia pỡng chu cruang Ba-bulôn, khoiq táq yỗn mứt Yiang Sursĩ cỡt laviei loah.”

Yiang Sursĩ Ớn Apưng Vuam Yỗn Yô-sũa

9Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 10“Cóq mới ĩt yễng cớp práq ca Hêl-dai, Tô-bi-cha, cớp Yê-daya ễ chiau yỗn mới. Alới nâi khoiq chu tễ cruang Ba-bulôn. Tâng tangái ki toâp, mới cóq pỡq chu dống Yô-sia con samiang Sê-phania. 11Práq cớp yễng ki cóq mới táq vuam, chơ apưng yỗn Yô-sũa con samiang Yê-hô-sadac, án ca sốt nheq tễ rit sang. 12Cóq mới atỡng án la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: ‘Nâi la cũai noau dŏq Abễng. Nỡ‑ra, án cỡt toâr achỗn cớp táq loah tamái Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. 13Án toâp táq dống sang ki, cớp án roap chớc máh puo roap; án cỡt sốt máh cũai proai án. Bữn muoi noaq cũai tễng rit sang tayứng yáng coah cachơng án tacu; chơ alới bar náq cỡt sốt parnơi ien khễ lứq, cớp manoaq radững o manoaq.’
14“Vuam ki ỡt níc tâng Dống Sang Yiang Sursĩ, dŏq cỡt tếc yỗn sanhữ níc Hêl-dai, Tô-bi-cha, Yê-daya, cớp Yô-sia.”
15Cũai ca ỡt yơng lứq ễ toâq táq tê Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. Tữ táq moâm dống sang ki, tỗp anhia têq dáng Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ớn cứq toâq pỡ anhia. Nheq tữh ranáq ki toâq, khân anhia táq puai nheq máh ŏ́c Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, patâp.