14

Nau Rgăn Dak Rlai Chăng

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Ntăm hom ma phung ƀon lan Israel, ăn khân păng plơ̆ sĭt pa kơi jêh ri jưh ta năp Pihahirôt, vah vang Mikdôl jêh ri dak rlai, ta năp Bal Sêphôn, ta ntŭk nây yơh ăn khân may jưh dăch dak rlai. 3Yorlah Pharaôn mra lah: 'Phung ƀon lan Israel hiơt bri tâm n'gor; khân păng krŭng jêh tâm bri rdah. 4Gâp mra ƀư dăng nuih Pharaôn, jêh ri păng mra tĭng, jêh ri gâp mra geh nau chrêk rmah yor Pharaôn jêh ri lĕ rngôch phung tahan păng; jêh ri phung Êjipt mra gĭt ma gâp jêng Yêhôva." Phung ƀon lan Israel ƀư pô nây.
5Tơ lah bu mbơh ma hđăch Êjipt phung ƀon lan du jêh, nuih n'hâm Pharaôn jêh ri phung n'hat na păng tâm rgâl. Khân păng lah: "Moh nau he ƀư jêh, ăn phung Israel hăn mâu hôm pah kan ma he ôh."? 6Pô ri păng nkra ndeh seh păng jêh ri sŏk phung tahan păng ndrel ma păng. 7Păng sŏk prau rhiăng bôk ndeh seh ueh lơn, jêh ri lĕ rngôch ndeh seh êng tâm n'gor Êjipt, nđâp kôranh tahan chiă lĕ khân păng. 8Yêhôva ƀư dăng nuih Pharaôn hđăch Êjipt, jêh ri păng tĭng phung ƀon lan Israel dôl phung ƀon lan Israel luh ma nau janh. 9Phung Êjipt tĭng khân păng, lĕ rngôch seh, ndeh seh, phung rmăk seh, jêh ri phung tahan Pharaôn, jêh ri ban khân păng gŭ jưh dăch dak rlai ta Pihahirôt ta năp Baal Sêphôn.
10Tơ lah Pharaôn ntơm dăch, phung ƀon lan Israel n'gơr uănh, aơ phung Êjipt dôl hăn pa kơi khân păng, jêh ri phung ƀon lan Israel klach hâu ngăn. Khân păng nter ma Yêhôva. 11Jêh ri lah ma Y-Môis: "Yorlah mâu hĕ geh môch tâm n'gor Êjipt, pô ri may leo hên, gay ma hên khĭt tâm bri rdah? 12Phâm may ƀư ma hên, ăn hên luh bơh n'gor Êjipt? Mâu di hĕ, pô aơ hên lah ma may tâm n'gor Êjipt.' Lơi hên, ăn hên pah kan ma phung Êjipt ma khĭt tâm bri rdah." 13Y-Môis lah ma phung ƀon lan: "Lơi klach ôh, gŭ nâp jêh ri kâp uănh nau Yêhôva tâm rklaih mra ăn ma khân may nar aơ; yorlah phung Êjipt khân may saơ nar aơ, khân may mâu mra saơ đŏng ôh. 14Yêhôva mra tâm lơh an ma khân may, jêh ri ăn khân kanŏng gŭ đăp mpăn."
15Yêhôva lah ma Y-Môis: "Mâm ƀư may nter ma gâp? Ntăm ma phung ƀon lan Israel ăn khân păng hăn pa năp. 16Yơr hom mâng may, yơr ti may mơ pa dak rlai jêh ri tâm pă păng, gay ma phung ƀon lan Israel dơi rgăn ta nklang dak rlai ta neh sơh. 17Gâp mra ƀư dăng nuih n'hâm phung Êjipt, pô ri khân păng mra tĭng phung Israel tâm dak rlai jêh ri gâp mra geh nau chrêk rmah yor Pharaôn jêh ri lĕ rngôch phung kahan păng, ndeh seh păng jêh ri lĕ rngôch phung rmăk seh păng. 18Phung Êjipt mra gĭt ma gâp jêng Yêhôva. Jêh gâp geh nau, chrêk rmah yor Pharaôn, ndeh seh păng jêh ri phung rmăk biăp păng.
19Jêh ri tông mpăr ueh Brah Ndu, nơm hăn lor pa năp phung Israel, hăn pa kơi khân păng; jêh ri n'gâng tŭk du ta năp khân păng jêh ri gŭ pa kơi khân păng. 20Păng gŭ tâm nklang phung Êjipt jêh ri phung Israel. Geh ndâr tŭk jêh ri nau ngo. Jêh ri bar phung nây mâu tâm êp ôh dôl lĕ măng. 21Y-Môis yơr ti păng mơ pa dak rlai nđâp sial katang bơh lơ lĕ măng, ƀư sơh dak rlai jêh ri dak tâm pă. 22Phung ƀon lan Israel lăp tâm nklang dak rlai, ta neh sơh jêh ri dak jêng nâm bu mpêr pa ma jêh ri pa chiau khân păng. 23Phung Êjipt tĭng khân păng, lĕ rngôch seh Pharaôn ndeh seh păng jêh ri phung rmăk seh păng lăp pa kơi khân păng tâm nklang dak rlai. 24Ôi ơm bơh n'gâng ŭnh, jêh ri tŭk Yêhôva gŭ uănh ma phung tahan Êjipt, jêh ri nhhu phung tahan Êjipt. 25Păng ƀư iang jâng ndeh seh jêh ri ƀư jêr khân păng nchuăt; jêh ri phung Êjipt lah. "Ăn he du bơh phung Israel, yorlah Yêhôva tâm lơh an ma khân păng ƀư ma phung Êjipt."
26Yêhôva lah ma Y-Môis: "Yơr hom ti may mơ pa dak rlai, gay ma dak nkŭm bŭk phung Êjipt, ndeh seh jêh ri phung rmăk seh khân păng." 27Pô ri Y-Môis yơr ti păng mơ pa dak rlai, jêh ri dak rlai lŏ plơ̆ jêng nâm bu sa ơm. Phung Êjipt du tơ lah saơ dak hŏ dăch tât. Ƀiălah Yêhôva nkhĭt phung Êjipt tâm nklang dak rlai. 28Dak plơ̆ nkŭm bŭk ndeh seh, phung rmăk seh jêh ri lĕ rngôch phung tahan Pharaôn lăp jêh tâm dak rlai, mâu klaih du huê ôh. 29Ƀiălah phung ƀon lan Israel hăn ta nklang dak rlai ta neh sơh, ƀiălah dak jêng pêr pa ma jêh ri pa chiau khân păng.
30Pô ri nar nây Yêhôva rklaih phung Israel bơh ti phung Êjipt, jêh ri phung Israel saơ săk jăn khĭt phung Êjipt ta kơh dak rlai. 31Phung Israel saơ jêh nau brah Yêhôva ƀư ma phung Êjipt, jêh ri phung ƀon lan klach yơk ma Yêhôva; jêh ri khân păng chroh ma Yêhôva jêh ri ma n'hat na păng Y-Môis.