19

Đến sa mạc Si-nai

1Từ Ai-cập ra đi đúng ba tháng, dân Y-sơ-ra-ên đến sa mạc Si-nai.
2Họ đi từ Rê-phi-đim đến sa mạc Si-nai, rồi cắm trại đối diện núi.
3Từ trên núi, Chúa Hằng Hữu gọi Mai-sen ông liền lên gặp Ngài. Chúa Hằng Hữu bảo ông: "Con lặp lại cho dân Y-sơ-ra-ên nghe những lời này: 4Các ngươi đã thấy việc Ta làm cho người Ai-cập, cũng đã biết Ta đem các ngươi đến với Ta bằng cách nào, chẳng khác gì dùng cánh đại bàng mà chở. 5Vậy, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ lời giao ước Ta, các ngươi sẽ là dân riêng của Ta giữa vòng muôn dân trên thế giới, vì cả thế giới đều thuộc về Ta. 6Các ngươi sẽ là dân thánh, phụ trách việc tế lễ cho Ta. Đó là lời con phải nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên."
7Mai-sen về, mời các bô lão đến, lặp lại cho họ nghe mọi lời Chúa Hằng Hữu đã dặn. 8Họ đồng thanh đáp: "Chúng tôi xin làm mọi điều Chúa Hằng Hữu đã dạy bảo." Mai-sen trình lại các lời đó lên Chúa Hằng Hữu.
9Ngài hứa với Mai-sen: "Ta sẽ đến cùng con trong đám mây dày đặc để dân sẽ nghe Ta nói với con và sẽ tin tưởng nơi con mãi mãi. 10,11Bây giờ con về, bảo dân phải giặt áo xống, giữ mình thanh sạch hôm nay và ngày mai, đến ngày thứ ba phải sẵn sàng để chiêm ngưỡng Ta khi Ta giáng lâm tại núi Si-nai. 12Con cũng phải vạch đường ranh giới chung quanh núi, cấm không ai được vượt qua, và căn dặn dân: Phải cẩn thận, tuyệt đối không được leo lên núi; người nào dù chỉ chạm đến chân núi cũng phải tội chết. 13Đừng ai đụng đến người ấy, nhưng phải ném đá hoặc bắn tên cho chết; dù thú vật cũng phải chết như vậy. Chỉ khi nào có tiếng kèn thổi mọi người mới có phép đến gần chân núi."
14Vậy, Mai-sen xuống núi, bảo dân giữ mình thanh sạch, giặt áo xống. 15Ông căn dặn họ: "Phải giữ mình thanh sạch từ hôm nay cho đến ngày thứ ba, đừng gần đàn bà."

Thượng Đế giáng lâm

16Đến sáng hôm thứ ba, chớp nhoáng sấm sét nổi lên, một đám mây dày đặc trùm lấy núi, tiếng kèn thổi vang động làm cho mọi người run sợ. 17Mai-sen dẫn dân ra khỏi trại nghênh đón Thượng Đế. Họ đứng lại dưới chân núi. 18Khắp núi Si-nai đều có khói phủ kín, vì Chúa Hằng Hữu giáng lâm trên núi như lửa cháy, khói bay lên như từ lò lửa hực. Cả hòn núi rung động dữ dội. 19Trong khi tiếng kèn càng lúc càng vang động, Mai-sen bắt đầu nói, và Thượng Đế đáp lại, tiếng vang như sấm. 20Như vậy, Chúa Hằng Hữu giáng lâm trên đỉnh núi Si-nai, gọi Mai-sen và ông liền lên chầu Ngài.
21Sau đó, Chúa Hằng Hữu bảo ông: "Con xuống núi nghiêm cấm dân không được vượt ranh giới lên núi tìm xem Thượng Đế, vì như thế họ phải chết. 22Ngay các thầy tế lễ muốn đến gần Chúa, cũng phải giữ mình thanh sạch, nếu không cũng phải chết." 23Mai-sen thưa: "Chẳng có ai dám lên núi đâu, vì Chúa đã bảo con vạch ranh giới chung quanh núi để phân định vùng đất thánh." 24Chúa Hằng Hữu nói: "Con xuống đem A-rôn lên đây. Đồng thời căn dặn các thầy tế lễ và toàn dân không ai được lên núi, nếu ai bất tuân, sẽ phải chết.
25Mai-sen xuống núi căn dặn mọi người theo lời Thượng Đế.