21

Nau Vay Dŏng Dĭk

1Aơ, nau ntăm ăn may tâm mpơl ma khân păng. 2Tơ lah khân may rvăt dĭk Hêbrơ, păng mra pah kan prau năm, jêh ri năm tal pơh păng mra sĭt kon me mâu geh trok rnoh rvăt ôh. 3Tơ lah păng lăp jêh êng; păng mra luh êng; tơ lah păng lăp geh ndrel ma ur, nđâp ur păng mra luh ndrel ma păng. 4Tơ lah kôranh văng ur ma păng jêh ri ur păng deh kon bu klâu mâu lah bu ur, ur jêh ri phung kon păng mra jêng ndơ kôranh păng, jêh ri păng mra luh êng păng. 5Ƀiălah tơ lah dĭk lah rah vah: 'Gâp rŏng ma Kôranh gâp, ur gâp jêh ri phung kon gâp, gâp mâu ŭch jêng kon me ôh.' 6Dôl nây Kôranh păng mra njŭn leo păng ta năp Brah Ndu, jêh ri kôranh păng ăn păng hăn ta mpông sâng toyh mâu lah ta n'gâng mpông; jêh ri kôranh păng mra chuh tôr păng ma mâng mplônh (mplanh) jêh ri dĭk nây mra pah kan ma kôranh păng lôch nau rêh păng.
7Tơ lah du huê bunuyh tăch kon bu ur păng jêng dĭk, păng mâu mra jêng kon me ôh nâm bu phung dĭk bu klâu kon me. 8Tơ lah păng mâu blau ƀư maak ma kôranh păng, nơm chôk jêh păng gŭ ur, păng dơi ăn bu chuai păng; ƀiălah kôranh păng mâu dơi tăch đưn ma bu năch ôh, yorlah păng mâu gŭ răp jăp đah kôranh păng ôh. 9Tơ lah păng chôk gŭ kon bu klâu păng, păng mra ƀư đah kôranh păng mra ƀư ma dĭk bu ur di tĭng nâm nau di ma phung bu ur. 10Tơ lah păng sŏk du huê bu ur êng, păng mâu dơi n'hŭch ôh bơh bu ur lor ndơ sông sa, bok ao, mâu lah nau vay păng jêng bu ur. 11Jêh ri tơ lah păng mâu ƀư ôh pe ndơ nây ma bu ur nây, păng mra jêng kon me dơm dam mâu trôk rnoh rvăt ôh.

Nau Vay Tâm Nau Ƀư Bai

12Bu nâm dong du huê bunuyh kŏ khĭt, bu mra nkhĭt păng. 13Ƀiălah tơ lah păng mâu gŭ kâp ôh, ƀiălah Brah Ndu ăn păng tŭp tâm ti bu, pô ri gâp mra ntĭm ntŭk du rplay ƀon ntŭk păng dơi du krap. 14Ƀiălah tơ lah du huê ƀư ma nơm êng ma nau ŭch tâm nkhĭt bu, ăn khân may têk lơi păng bơh nơng gâp ŭch ăn păng khĭt.
15Mbu nâm dong mbơ̆ mâu lah me păng, ăn bu nkhĭt lơi păng.
16Mbu nâm ntŭng du huê bunuyh jêh ri tăch đưn, mâu lah tơ lah bu saơ bunuyh nây tâm ti păng, ăn bu nkhĭt lơi păng.
17Mbu nâm rak rtăp mbơ̆ mâu lah me păng nơm, ăn bu nkhĭt lơi păng. 18Tơ lah phung bunuyh tâm ndjel, jêh ri du dong nkhơng bu êng ma lŭ mâu lah tŭr ma ti, mâu tât khĭt ôh, ƀiălah kŏ păng mâu dơi dâk; 19tơ lah păng dâk jêh ri nsong jra mâng jra, pô ri nơm dong nây mra klaih; jêh ri kanŏng păng ntrok nar păng roh kan, jêh ri păng ăn bu săm păng ăn bah.
20Tơ lah du huê dong dĭk păng ma mâng, bu klâu mâu lah bu ur, jêh ri dĭk păng khĭt, ăn bu tâm rmal păng. 21Ƀiălah tơ lah păng ăt hôm rêh du nar mâu lah bar nar, lơi ăn bu rmal păng ôh, yorlah dĭk nây mra jêng nâm bu prăk păng.
22Tơ lah phung bunuyh tâm nhăt jêh ri geh tom du huê bu ur bŭn, jêh ri bu ur rlêh, ƀiălah mâu geh nau mhĭk êng ôh, sai bu ur nây mra kuh nơm ƀư ma ur păng, jêh ri păng mra jan dôih tĭng nâm phung kôranh phat dôih lah. 23Ƀiălah tơ lah geh nau mhĭk êng tât jêh ri ăn khân may tâm nsro nau rêh ma nau rêh, 24măt ntrok măt, sêk ntrok sêk, ti ntrok ti, jâng ntrok jâng, 25ntŭk ŭnh sa ntrok ntŭk ŭnh sa, ntŭk sôt ntrok ntŭk sôt, ntŭk bŭr ntrok ntŭk bŭr.
26Tơ lah du huê dong ƀư roh măt dĭk păng, bu klâu mâu lah bu ur, păng mra ăn dĭk păng jêng kon me măt roh jêng nsro rnoh rvăt dĭk. 27Tơ lah păng ƀư deh du mlâm sêk dĭk păng, bu klâu mâu lah bu ur, păng mra ăn dĭk păng jêng kon me, sêk roh jêng nsro rnoh rvăt dĭk.

Nau Vay Di Ma Nơm Tơm Mpô Mpa

28Tơ lah du mlâm ndrôk tâm du huê bu klâu mâu lah bu ur kŏ khĭt, ăn bu nkhĭt lơi ndrôk nây ma lŭ, jêh ri bu mâu mra sa ôh iăm păng; ƀiălah nơm ndrôk mra klaih. 29Ƀiălah tơ lah ndrôk nây lor ri vay rduh tâm bu, jêh ri bu mbơh jêh nau nây ma nơm păng, ƀiălah păng mâu mâp mât mray ôh tơ lah ndrôk nây tâm khĭt du huê bunuyh, bu ur mâu lah bu klâu, ăn bu klŭp ma lŭ nkhĭt lơi ndrôk nây nđâp ma nơm ndrôk nkhĭt lơi lĕ. 30Tơ lah mpôl băl nơm khĭt đă nơm ndrôk jan dôih, nơm ndrôk mra jan dôih tĭng nâm rnoh mpôl băl nơm khĭt lah. 31Tơ lah ndrôk tâm du huê kon bu klâu mâu lah bu ur, ăn bu ƀư tĭng nâm nau vay nây. 32Tơ lah ndrôk tâm du huê dĭk bu klâu mâu lah bu ur, ăn nơm ndrôk ăn puăn rhiăng sĭn jât ma nguay gram prăk, ma kôranh dĭk jêh ri ăn bu klŭp lŭ nkhĭt lơi ndrôk.
33Tơ lah du huê bunuyh pơk trôm ntu mâu lah kuyh ntu jêh ri mâu nkŭm lơi, jêh ri du mlâm ndrôk mâu lah du mlâm seh bri tŭp tâm ntu nây, 34nơm ntu nây mra trok rnoh ma nơm ndrôk; bi seh bri khĭt nơm ntu mra sŏk ma păng nơm. 35Tơ lah ndrôk du huê bunuyh, tâm ndrôk du huê bunuyh êng kŏ khĭt, ăn khân păng tăch ndrôk rêh jêh ri tâm pă rnoh. Ăn khân păng pă nđâp ma ndrôk khĭt jêh. 36Ƀiălah tơ lah bu gĭt ndrôk nây lor vay tâm, jêh ri nơm păng mâu mâp mât chiă păng ôh, nơm păng mra nsro ndrôk tâm ban, bi ndrôk khĭt nây sŏk ma păng nơm.