21

Luật về nô lệ

1Sau đây là những luật lệ khác các ngươi phải tuân giữ:
2Nếu ai mua một người Hy-bá làm nô lệ, người nô lệ sẽ phục vụ trong sáu năm, đến năm thứ bảy sẽ được tự do, không cần đóng
tiền chuộc.
3Nếu lúc bắt đầu làm nô lệ người ấy còn độc thân, lúc ra sẽ ra một mình; nhưng nếu đã có vợ từ trước, cả hai vợ chồng đều tự do. 4Nếu người nô lệ được chủ cưới vợ cho và nếu họ có con cái, vợ con sẽ thuộc về chủ, chỉ người nô lệ được tự do. 5Nhưng nếu người ấy công nhiên nói rằng: "Tôi thương chủ và vợ con tôi, thà ở lại còn hơn ra đi tự do." 6Người chủ sẽ đem người nô lệ đến trước mặt các thẩm phán rồi dùng dùi xỏ tai người ấy, người ấy sẽ làm nô lệ trọn đời.
7Nếu có người bán con gái mình làm nô tỳ, đến năm thứ bảy người nữ tỳ sẽ không được tự do. 8Nếu người chủ đã cưới nàng, sau lại không yêu thích nàng nữa, phải để cho người nhà nàng chuộc lại, chứ không được bán nàng cho người nước ngoài, vì chính chủ đã không trung thành với nàng. 9Nếu chủ cưới người nữ tỳ cho con trai mình, chủ phải coi nàng như con gái mình vậy. 10Nếu chủ đã cưới một người nữ tỳ, sau lại cưới vợ khác nữa, chủ không được giảm thức ăn, y phục và tình nghĩa vợ chồng với người vợ thứ nhất. 11Nếu không làm theo ba điều này, chủ phải để cho nàng đi tự do, không cần đóng tiền chuộc.
12Nếu ai ra tay đánh chết người khác, sẽ bị xử tử. 13Nhưng nếu Thượng Đế để cho tai nạn xảy ra, chứ không phải là dự mưu giết người, trường hợp này Ta có dự liệu một nơi cho kẻ sát nhân ẩn náu. 14Nếu ai dự mưu giết người, dù kẻ sát nhân có trốn nơi bàn thờ của Ta, cũng phải bắt ra xử tử.
15Ai đánh cha hay mẹ mình, phải bị xử tử.
16Ai bắt cóc một người, hoặc đem bán đi hoặc giữ lại, phải bị xử tử.
17Ai chửi rủa cha mẹ, phải bị xử tử.
18Nếu hai người cãi nhau và một người lấy đá hay dùng tay đánh người kia, nạn nhân tuy không chết nhưng bị thương phải nằm liệt giường; 19nếu nạn nhân đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người gây thương tích sẽ được tha, nhưng phải bồi thường thiệt hại vì nạn nhân không làm việc được trong lúc đau ốm, cùng bồi thường mọi phí khoản khác cho đến khi nạn nhân lành mạnh.
20Nếu một người chủ dùng gậy đánh người nô lệ nam hay nữ mình và người nô lệ chết ngay tại chỗ, chủ phải bị trừng phạt.
21Nhưng nếu người nô lệ còn sống được vài ngày sau khi bị đánh, chủ khỏi bị trừng phạt, vì người nô lệ thuộc quyền sở hữu của chủ.
22Nếu hai người trong lúc đánh nhau, vô tình gây thương tích cho một phụ nữ có mang khiến hư thai, nhưng không gây thiệt hại khác nữa, thì người gây thương tích phải bồi thường theo mức chồng phụ nữ này ấn định và được thẩm phán chấp thuận. 23Nhưng nếu phụ nữ này còn bị thiệt thòi khác nữa, luật sau đây được áp dụng:
Mạng đền mạng,
24Mắt đền mắt,
Răng đền răng,
Tay đền tay,
Chân đền chân,
25Phỏng đền phỏng,
Thương tích đền thương tích,
Vết đòn đền vết đòn.
26Nếu chủ đánh mù mắt một người nô lệ, dù nam hay nữ, người nô lệ sẽ được tự do vì mắt bị mù. 27Nếu chủ đánh gãy răng một người nô lệ, dù nam hay nữ, người nô lệ sẽ được tự do vì răng bị gãy.
28Nếu một con bò báng chết người, dù đàn ông hay đàn bà, con bò sẽ bị ném đá cho chết, còn người chủ sẽ được tha.
29Nhưng nếu con bò có tật hay báng và chủ đã bị cảnh cáo nhưng vẫn không chịu nhốt bò lại, nếu bò này đi báng chết người, dù đàn ông hay đàn bà, con bò sẽ bị ném đá cho chết, và chủ bò sẽ bị xử tử. 30Nếu thân nhân của người chết thuận cho chủ bò chuộc mạng, chủ bò phải chuộc theo giá thân nhân định. 31Luật trên cũng được áp dụng nếu bò báng chết một vị thành niên trai hay gái. 32Nếu bò báng chết một người nô lệ, dù nam hay nữ, chủ bò phải trả cho chủ người nô lệ ba mươi miếng bạc, con bò sẽ bị ném đá cho chết.
33Nếu ai đào một cái hầm mà không đậy lại và nếu có con bò hay lừa ngã xuống đó, 34chủ hầm phải trả tiền bồi thường cho chủ súc vật và con vật chết sẽ thuộc về chủ hầm.
35Nếu bò người này báng chết bò người khác, hai người chủ sẽ bán con bò sống chia tiền và chia nhau con bò chết. 36Nhưng nếu ai đã biết bò mình có tật hay báng mà vẫn không nhốt nó lại, người này phải bồi thường, bò đền bò, nhưng được giữ con bò chết.