26

Đền tạm

1,2Con sẽ dùng mười tấm màn vải gai mịn làm Đền tạm. Trên màn có thêu hình chê-ru-bim bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ một cách tinh vi khéo léo. Mỗi tấm màn dài hai mươi tám thước, rộng bốn thước. 3Nối năm tấm màn lại với nhau thành một tấm lớn, vậy, trại gồm hai tấm lớn, mỗi tấm một bên. 4,5Kết vòng chỉ xanh dọc theo đường biên của hai tấm lớn, mỗi bên năm mươi vòng, đối diện nhau. 6Làm năm mươi cái móc bằng vàng để cài vào các vòng, như vậy hai tấm lớn được kết lại thành một cái trại làm Đền tạm.
7Nóc Đền tạm lợp bằng mười một tấm màn lông dê. 8Mỗi tấm dài ba mươi thước, rộng bốn thước. 9Nối năm tấm màn lông dê lại với nhau, còn lại sáu tấm cũng nối lại, riêng tấm thứ sáu được gập đôi lại, phân nửa cho phủ xuống trước Đền. 10,11Kết năm mươi vòng dọc theo đường biên của hai tấm lông dê lớn, nối hai tấm này lại với nhau bằng năm mươi móc đồng. 12Nửa tấm màn lông dê còn dư lại sẽ cho phủ xuống phía sau Đền. 13Chiều dài thặng dư của các tấm màn lông dê sẽ phủ xuống hai bên hông Đền, mỗi bên một thước. 14Phủ lên trên nóc trại một lớp da cừu nhuộm đỏ, bên trên lớp này lại có một lóp da dê.
15,16Vách Đền tạm làm bằng ván cây keo. Mỗi tấm ván dài mười thước, rộng một thước rưỡi, dựng thẳng đứng. 17Mỗi tấm sẽ có hai cái mộng để ghép vào các lỗ mộng.
18,19Dùng hai mươi tấm ván làm vách phía nam Đền tạm; dưới mỗi tấm ván, làm hai lỗ mộng bằng bạc. Vậy phía nam có bốn mươi lỗ mộng. 20,21Vách phía bắc cũng gồm hai mươi tấm ván, dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng bạc, cộng bốn mươi lỗ mộng. 22Vách phía bắc cũng gồm sáu tấm ván. 23Tại góc của vách phía sau này, dựng thêm hai tấm ván nữa. 24Hai tấm này sẽ được ghép vào nhau bằng móc cài ở dưới và ở trên. 25Vậy vách phía sau có tất cả tám tấm ván và mười sáu lỗ mộng bạc, mỗi tấm hai lỗ.
26,27Làm thanh ngang cho vách Lều hội kiến cũng bằng gỗ keo, mỗi phía có năm thanh ngang; phía sau, về hướng tây cũng có năm thanh ngang. 28Thanh chính giữa nằm ngay giữa vách, chạy dài từ đầu này chí đầu kia của Đền. 29Bọc vàng các tấm ván vách và các thanh ngang, làm các vòng vàng để xỏ thanh ngang.
30Vậy, con cứ theo kiểu mẫu Ta cho xem trên núi này mà dựng Đền tạm.
31May một bức màn bằng vải gai mịn. Dùng chỉ màu xanh, tím và đỏ thêu hình chê-ru-bim trên màn một cách tinh vi khéo léo. 32Treo màn này trong Đền, trên bốn trụ gỗ keo bọc vàng có bốn móc vàng. Trụ được dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc. 33Màn được móc vào các móc vàng. Phía trong màn là nơi đặt Rương giao ước. Màn sẽ phân chia Nơi thánh và Nơi chí thánh. 34Rương giao ước có Nắp chuộc tội đậy bên trên được đặt ở Nơi chí thánh. 35Bên ngoài màn, đặt cái bàn và chân đèn đối diện nhau, bàn về phía bắc, chân đèn về phía nam.
36Bức màn cửa Đền may bằng vải gai mịn, dùng chỉ xanh, tím và đỏ thêu tinh vi khéo léo. 37Màn được treo bằng năm móc vàng trên năm trụ cây keo bọc vàng, trụ được dựng trên lỗ trụ bằng đồng.