27

Bàn thờ tế lễ thiêu

1Đóng một cái bàn thờ hình vuông bằng gỗ cây keo, mỗi bề năm thước, cao ba thước. 2Bốn góc có bốn sừng được gắn dính liền với bàn thờ. Bọc đồng chung quanh bàn thờ và sừng. 3Thùng đựng tro, xuổng, bồn chứa nước, đinh ba và dĩa đựng than lửa đều làm bằng đồng. 4Làm một cái rá giữ than bằng lưới đồng, bốn góc rá có bốn khoen đồng. 5Đặt rá vào bàn thờ, mép nhô ra bên trong bàn thờ sẽ giữ rá cao đến phân nửa bàn thờ. 6,7Làm đòn khiêng bàn thờ bàng gỗ keo bọc đồng, xỏ đòn vào các khoen hai bên bàn thờ để khiêng. 8Bàn thờ được đóng bằng ván, rỗng ở giữa, như kiểu mẫu Ta cho con xem trên núi này.
9,10Chung quanh Đền tạm sẽ có hành lang bao bọc. Hành lang được làm bằng màn vải gai mịn treo trên các trụ đồng. Trụ đồng có các móc bằng bạc và các đai cũng bằng bạc. Về phía nam, hành lang dài một trăm thước, có hai mươi trụ đồng dựng trên hai mươi lỗ trụ cũng bằng đồng. 11Phía bắc, hành lang Đền tạm cũng được làm như ở phía nam. 12Về phía tây, hành lang dài năm mươi thước, màn được treo trên mười trụ dựng trên mười lỗ trụ. 13Phía đông hành lang cũng dài năm mươi thước.
14,15Hai bên cửa Đền tạm có hai bức màn, mỗi bức rộng mười lăm thước, treo trên ba trụ dựng trên ba lỗ trụ.
16Cửa vào hành lang có một bức màn dài hai mươi thước bằng vải gai mịn thêu chỉ màu xanh, tím và đỏ. Màn được treo trên bốn trụ dựng trên bốn lỗ trụ. 17Tất cả các trụ chung quanh hành lang được viền bằng bạc, có móc bằng bạc và lỗ trụ bằng đồng. 18Vậy, chiều dài của hành lang là một trăm thước, chiều rộng năm mươi thước và chiều cao năm thước, bao bọc bằng vải gai mịn.
19Tất cả các dụng cụ dùng trong Đền tạm, kể cả các cái móc, đều làm bằng đồng.
20Con truyền cho dân đem dầu ô-liu nguyên chất đến để đốt đèn trong Đền, đèn này phải cháy sáng luôn. 21A-rôn và các con trai người phải lo chăm sóc đèn cho sáng luôn cả đêm lẫn ngày trong Đền hội kiến, bên ngoài bức màn, trước mặt Chúa Hằng Hữu. Đây là một quy lệ người Y-sơ-ra-ên phải giữ mãi mãi.