29

Tấn phong các thầy tế lễ

1Sau đây là thủ tục lễ tấn phong chức thầy tế lễ thánh cho A-rôn và các con trai người:
Bắt một con bò tơ đực và hai con cừu đực không tỳ tích;
2lấy bột mì làm bánh lạt không men, bánh ngọt pha dầu không men và bánh kẹp tẩm dầu không men; 3,4để các bánh đó trong một cái giỏ, đem đến cửa Đền tạm cùng với con bò và hai con cừu. Tại cửa Đền tạm, lấy nước tắm rửa cho A-rôn và các con trai người sạch sẽ. 5Lấy bộ áo lễ gồm có áo dài, áo lót ngắn tay, ê-phót, bảng đeo ngực, dây thắt lưng mặc cho A-rôn. 6Đội khăn lên đầu người, trên khăn có buộc thẻ vàng. 7Lấy dầu thánh đổ lên đầu, xức cho người. 8,9Cũng mặc áo dài cho các con trai A-rôn, thắt lưng và đội khăn lên đầu cho họ. Họ sẽ làm chức thầy tế lễ thánh trọn đời. Đó là thủ tục tấn phong A-rôn và các con trai người.
10,11Dắt con bò tơ đực đến cho A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó, rồi giết con bò trước mặt Chúa Hằng Hữu tại cửa Đền tạm. 12Lấy ngón tay nhúng vào huyết bò, bôi lên sừng bàn thờ; phần huyết còn lại phải đem đổ dưới chân bàn thờ. 13Lấy tất cả mỡ bọc ruột, túi mật và hai trái bồ dục cùng với mỡ trên bồ dục đem đốt trên bàn thờ. 14Thịt, da và phân bò đều phải đem ra ngoài trại đốt đi. Đó là của lễ chuộc tội.
15Dắt con cừu đực thứ nhất đến cho A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó. 16Con sẽ giết cừu đó, lấy huyết rảy khắp chung quanh bàn thờ; 17còn thịt nó đem cắt ra từng miếng. Rửa sạch bộ lòng và chân, rồi đem để chung với thịt và đầu. 18Đem đốt tất cả các phần đó trên bàn thờ. Đó là của lễ thiêu, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa Hằng Hữu.
19Dắt con cừu đực thứ hai đến cho A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó. 20Con sẽ giết cừu đó, lấy huyết bôi trên trái tai bên phải của A-rôn và các con trai người, trên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của họ; phần huyết còn lại đem rảy khắp chung quanh bàn thờ.
21Lấy một ít huyết trên bàn thờ trộn với dầu xức, đem rảy trên A-rôn và các con trai người cùng trên áo họ. A-rôn, các con trai và áo xống họ sẽ nên thánh.
22Vì đây là con cừu dùng để tấn phong A-rôn và các con trai người, nên con phải lấy mỡ cừu, gồm cả mỡ đuôi, mỡ bọc ruột, cùng túi mật, hai trái bồ dụcvà mỡ trên bồ dục, với cái đùi phải của con cừu, 23cũng lấy một ổ bánh, một bánh ngọt pha dầu và một bánh kẹp từ trong giỏ đựng bánh không men ở trước mặt Chúa Hằng Hữu; 24đem đặt các món này vào tay A-rôn và các con trai người để họ nâng tay dâng lên trước Chúa Hằng Hữu. 25Rồi lấy lại các món ấy trong tay họ, đem đốt trên bàn thờ, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa Hằng Hữu.
26Lấy cái ức của con cừu dùng để tấn phong A-rôn, nâng tay dâng lên trước Chúa Hằng Hữu, sau đó phần này thuộc về con.
27,28Về sau, khi người Y-sơ-ra-ên dâng lễ vật tri ân cho Chúa Hằng Hữu, cứ theo lệ này dành cái ức và cái đùi cho A-rôn và các con trai người, đó là những phần của con cừu được họ nâng tay dâng lên.
29,30Bộ áo thánh của A-rôn sẽ được truyền lại cho con cháu, người kế vị sẽ mặc bộ áo đó trong lễ tấn phong và lễ xức dầu thánh. Người ấy phải mặc bộ áo bảy ngày trước khi vào Nơi thánh của Đền hội kiến để thi hành chức vụ.
31Đem con cừu dùng để tấn phong nấu đi tại một Nơi thánh. 32A-rôn và các con trai người sẽ ăn thịt cừu với bánh trong giỏ tại cửa Đền hội kiến. 33Họ ăn những thức dùng để chuộc tội cho mình trong cuộc lễ tấn phong. Ngoài họ ra, không ai được ăn những thức đó, vì là của ăn thánh. 34Nếu thịt và bánh còn thừa lại đến sáng hôm sau, đừng ăn nhưng phải đem đốt đi, vì là thức ăn thánh.
35Đó là những thủ tục con phải theo để tấn phong A-rôn và các con trai người. Cuộc lễ tấn phong sẽ kéo dài trong bảy ngày. 36Mỗi ngày phải dâng một con bò tơ đực làm lễ chuộc tội. Phải lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ, làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và xức dầu thánh, để thánh hóa bàn thờ.
37Trong bảy ngày liên tiếp, con làm lễ chuộc tội và hiến dâng bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu; bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, vật gì đụng đến bàn thờ sẽ được thánh hóa.

Tế lễ dâng hàng ngày

38Mỗi ngày phải dâng trên bàn thờ hai con cừu một tuổi, 39một con dâng vào buổi sáng, một con vào buổi tối. 40Cùng với con cừu thứ nhất, dâng ba lít rưỡi bột mịn trộn với một lít rưỡi dầu épvà một lít rưỡi rượu nho dùng để làm lễ quán.
41Con cừu thứ hai dâng vào buổi tối cùng với bột và dầu lam lễ chay, và rượu nho làm lễ quán.
giống như của lễ buổi sáng, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa Hằng Hữu.
42Tế lễ hằng ngày này phải được dâng liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, tại cửa Đền hội kiến trước mặt Chúa Hằng Hữu, là nơi Ta sẽ gặp con và nói chuyện với con. 43Tại đó Ta cũng sẽ gặp dân Y-sơ-ra-ên, và vinh quang của Ta sẽ làm cho nơi này nên thánh. 44Ta sẽ làm cho Đền hội kiến và bàn thờ nên thánh; A-rôn và các con trai người cũng được nên thánh để làm chức tế lễ phụng thờ Ta. 45Ta sẽ ở giữa dân Y-sơ-ra-ên, làm Thượng Đế của họ. 46Họ sẽ biết rằng Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ. Ta đã dẫn họ ra khỏi Ai-cập để ở với họ. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ.