30

Bàn thờ xông hương

1Đóng một bàn thờ xông hương bằng gỗ cây keo. 2Mặt bàn vuông, mỗi bề một thước, cao hai thước, có các sừng được gắn liền với bàn thờ. 3Lấy vàng ròng bọc mặt bàn, cạnh bàn, các sừng và viền khắp chung quanh bàn. 4Làm mỗi bên hai khoen vàng gắn ngay bên dưới đường viền, để giữ đòn khiêng. 5Đòn khiêng được làm bằng gỗ cây keo bọc vàng. 6Bàn thờ này được đặt ở trước bức màn che Rương giao ước và Nắp Chuộc tội, là nơi Ta gặp con.
7Mỗi buổi sáng, lúc A-rôn sửa soạn đèn, người sẽ đốt hương thơm trên bàn thờ; 8và mỗi buổi tối, khi A-rôn đốt đèn, người cũng sẽ đốt hương. Như vậy, hương sẽ được đốt liên tục trước mặt Chúa Hằng Hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 9Trên bàn thờ này không được đốt hương gì lạ, cũng không dâng của lễ thiêu, lễ chay hay lễ quán.
10Hằng năm, A-rôn sẽ làm lễ chuộc tội bàn thờ, lấy huyết con sinh tế chuộc tội bôi trên sừng bàn thờ. Lễ này phải làm mỗi năm, từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì đây là một bàn thờ rất thánh của Chúa Hằng Hữu.

Thuế chuộc tội

11Chúa Hằng Hữu dạy Mai-sen: 12“Khi nào con kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên, mỗi công dân được kiểm tra phải nộp cho Ta một món tiền đền mạng, như thế họ sẽ không bị tai nạn gì trong cuộc kiểm tra này. 13Mỗi người phải nộp nửa đồng bạc theo tiêu chuẩn tiền tệ của Nơi thánh. 14Các công dân từ hai mươi tuổi trở lên sẽ được kiểm tra và nộp tiền này cho Chúa Hằng Hữu. 15Người giàu không nộp hơn, nghèo không nộp kém, vì đây là một lễ vật mỗi người dâng cho Chúa Hằng Hữu để chuộc tội cho chính mình. 16Dùng tiền này vào công việc Đền hội kiến, trước mặt Chúa Hằng Hữu, để Ta lưu ý và tha tội cho họ."

Bồn bằng đồng

17Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 18“Làm một bồn tấm bằng đồng có chân cũng bằng đồng. Đặt bồn giữa Lều hội kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào bồn. 19A-rôn và các con trai người sẽ rửa tay, rửa chân tại đó. 20,21Họ phải rửa tay và chân mình trước khi vào Lều hội kiến hoặc đến gần bàn thờ để dâng tế lễ thiêu cho Chúa Hằng Hữu, nếu không họ sẽ chết. Lệ này áp dụng cho A-rôn và con cháu người, từ thế hệ này sang thế hệ khác."

Dầu thánh

22-24Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen sưu tầm các hương liệu thượng hạng, gồm có: nhựa thơm ở thể lỏng, nặng 500 lạng nhựa thơm nguyên chất, 250 lạng đan quế, 500 lạng quế bì, theo cân Nơi thánh, cùng với 6 lít dầu ô-liu. 25Dùng các hương liệu này chế ra một thứ dầu xức thánh, theo phép hòa hương. 26Dùng dầu này xức lên Lều hội kiến, Rương giao ước, 27bàn và dụng cụ của bàn, chân đèn và dụng cụ đốt đèn, bàn thờ xông hương, 28bàn thờ dâng tế lễ thiêu và dụng cụ của bàn thờ, bồn tắm và chân bồn. 29Như vậy, các vật này sẽ là thánh, được dành riêng cho Chúa Hằng Hữu, bất kỳ vật gì đụng đến đêu được thánh hóa.
30Con cũng xức dầu đó cho A-rôn và các con trai người, đặc cử họ làm chức tế lễ thánh phục vụ Ta. 31,32Bảo cho người Y-sơ-ra-ên biết rằng dầu này là dầu xức thánh của Ta mãi mãi. Không được dùng dầu này xức cho một người thường, cũng không ai được chế dầu theo công thức này để dùng, vì đó là dầu thánh của Ta, cũng là dầu thánh của các ngươi. 33Người nào chế dầu theo công thức này hoặc dùng dầu này xức cho một người thường sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên.

Hương thánh

34Chúa Hằng Hữu lại dạy Mai-sen: "Dùng các hương liệu gồm có tô hợp hương, loa yểm hương, phong tử hương và nhũ hương nguyên chất, phân lượng bằng nhau; 35theo phép hòa hợp hương liệu, chế ra một thứ hương để đốt có pha muối. Hương này sẽ là thuần chất và thánh. 36Đem một ít hương này nghiền ra bột, để một ít bột hương trước Rương giao ước, nơi Ta gặp con trong Đền hội kiến. Hương này rất thánh. 37Không ai được làm hương theo công thức này để dùng, vì đây là hương thánh của Chúa Hằng Hữu, cũng là hương thánh của các ngươi. 38Ai làm hương này cho mình, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên.