39

Áo lễ của A-rôn

1Bộ áo lễ thánh của A-rôn mặc trong lúc thừa hành chức vụ tại Nơi thánh được các tay thợ khéo may đúng theo kiểu mẫu Chúa Hằng Hữu truyền cho Mai-sen, đủ các màu sắc xanh, tím và đỏ.

Ê-phót

2,3Họ cán mỏng vàng, cắt thành sợi để thêu dặm vào với chỉ xanh, tím và đỏ trên vải gai mịn, và như thế họ chế tạo ê-phót một cách cực kỳ tinh vi. 4,5Ê-phót được nối liền nhau ở bên trên bằng hai dải đeo vai, bên dưới có dây thắt lưng. Thắt lưng cũng được may bằng vải gai mịn, thêu kim tuyến, chỉ xanh, tím và đỏ cực kỳ tinh vi cũng như ê-phót, đúng theo kiểu mẫu Chúa Hằng Hữu truyền cho Mai-sen.
6,7Họ cắt các viên bạch ngọc, khắc tên các con trai Y-sơ-ra-ên lên theo lối khắc con dấu, rồi đem khảm trong khung vàng, đính nơi dải đeo vai của ê-phót các viên ngọc tưởng niệm con cháu Y-sơ-ra-ên, đúng theo điều Chúa Hằng Hữu đã dặn bảo Mai-sen.

Bảng đeo ngực và các áo lễ khác

8Bảng đeo ngực cũng như ê-phót, được may bằng vải gai mịn thêu kim tuyến, chỉ xanh, tím và đỏ cực kỳ tinh vi. 9Bảng này hình vuông, mỗi cạnh một gang tay, may bằng hai lớp vải. 10Trên bảng đeo ngực có gắn bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất: hồng mã não, hoàng ngọc và hồng ngọc. 11Hàng thứ hai: bích ngọc, lam ngọc, kim cương. 12Hàng thứ ba: ngọc phong tín, ngọc mã não, ngọc tím. 13Hàng thứ tư: lục ngọc, bạch ngọc và vân ngọc. 14Trên mười hai viên ngọc này họ khắc tên mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên theo lối khắc con dấu. 15-18Họ làm hai sợi dây chuyền xoắn trôn ốc bằng vàng ròng để nối bảng đeo ngực với ê-phót. Một đầu, hai dây chuyền nối với hai khoen vàng gắn trên đầu bảng đeo ngực, đầu kia nối với hai khung vàng trên dải đeo vai ê-phót. 19,20Họ làm thêm bốn khoen vàng nữa, hai khoen gắn ở góc trong bên dưới bảng đeo ngực, gần ê-phót; hai khoen kia gắn vào phần dưới của dải đeo vai ê-phót, về phía trước, gần chỗ nối với vạt trước ê-phót, bên trên thắt lưng. 21Họ dùng dây màu xanh nối các khoen này với nhau, như vậy bảng đeo ngực sẽ nằm bên trên dây thắt lưng đã được dệt một cách tinh vi đẹp đẽ, và sẽ không rời khỏi ê-phót, đúng theo điều Chúa Hằng Hữu dặn bảo Mai-sen.
22Áo khoác ngoài ê-phót được dệt toàn màu xanh. 23Giữa áo có một lỗ để tròng đầu, giống như cổ của áo giáp, quanh cổ được viền cẩn thận cho khỏi rách. 24Họ dùng chỉ xanh, tím, đỏ và chỉ gai thắt trái lựu, kết dọc theo gấu áo này. 25,26Họ cũng làm chuông nhỏ bằng vàng ròng, kết xen kẽ với trái lựu trên gấu áo. Áo này sẽ được A-rôn mặc khi phụng sự Chúa Hằng Hữu, theo điều Ngài dạy Mai-sen.
27,28Họ cũng dùng sợi gai mịn dệt áo dài cho A-rôn và các con trai người. Họ còn dệt khăn, mũ, quần cụt lót toàn bằng sợi gai mịn. 29Dây thắt lưng bằng vải gai mịn được thêu màu xanh, tím và đỏ, như Chúa Hằng Hữu đã dặn Mai-sen.
30Họ làm một thẻ vàng ròng, và khắc trên thẻ này theo lối khắc con dấu dòng chữ: "THÁNH CHO CHÚA HẰNG HỮU".
31Họ dùng dây màu xanh buộc thẻ vào khăn đội đầu, như điều Chúa Hằng Hữu dặn Mai-sen.
32-40Vậy, công việc Đền tạm và Lều hội kiến hoàn tất đúng theo mọi điều Chúa Hằng Hữu dặn bảo Mai-sen. Họ đem tất cả mọi thứ đến cho Mai-sen: lều và đồ phụ tùng, móc, khung, thanh ngang, trụ và lỗ trụ, lớp da cừu nhuộm đỏ và da dê che nóc lều, các bức màn; Rương giao ước với đòn khiêng, Nắp chuộc tội, bàn và đồ phụ tùng, bánh trần thiết; chân đèn bằng vàng, đèn, đồ phụ tùng và dầu thắp; bàn thờ bằng vàng; dầu xức thánh và hương thơm; bức màn che cửa Đền; bàn thờ bằng đồng, rá đồng, đòn khiêng và đồ phụ tùng; bồn tắm và chân bồn; các bức màn che quanh hành lang, dây và đinh, cùng với tất cả các đồ phụ tùng dùng trong công việc Đền tạm và lều hội kiến. 41Họ cũng đem cho Mai-sen các bộ áo lễ may dệt khéo léo để thầy tế lễ A-rôn và các con trai A-rôn mặc trong lúc thi hành chức vụ tại Nơi thánh. 42Người Y-sơ-ra-ên thực hiện hết mọi điều gì Chúa Hằng Hữu đã dặn bảo Mai-sen.
43Sau khi xem xét kiểm điểm lại mọi vật, Mai-sen thấy họ làm đúng theo lời Chúa Hằng Hữu đã dạy nên chúc phước cho họ.