7

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Aơ, gâp ăn may jêng nâm bu Brah Ndu ma Pharaôn, jêh ri Y-Môis nâu may mra jêng kôranh nơm mbơh lor may. 2Ăn may ngơi lĕ nau gâp ntăm ma may; jêh ri Y-Môis nâu may mra ngơi ma Pharaôn, gay ma păng lơi phung ƀon lan Israel luh bơh n'gor păng. 3Ƀiălah gâp mra ƀư dăng nuih n'hâm Pharaôn, jêh ri nđâp tơ lah gâp mra ăn bĭk nau tâm mbên gâp jêh ri nau khlay yom gâp tâm n'gor Êjipt. 4Pharaôn mâu mra iăt nau may ôh. Jêh ri gâp mra dơm ti gâp ta kalơ n'gor Êjipt jêh ri ngluh phung tahan gâp, phung ƀon lan gâp, phung kon bu klâu Israel, bơh n'gor Êjipt ma nau phat dôih toyh. 5Phung Êjipt mra gĭt gâp jêng Yêhôva tơ lah gâp yơr ti gâp ta kalơ n'gor Êjipt jêh ri ngluh phung ƀon lan Israel tă bơh tâm nklang khân păng." 6Y-Môis jêh ri Y-Arôn ƀư tĭng nâm bu nau Yêhôva ntăm jêh ma khân păng. 7Dôl nây Y-Môis geh pham jât năm, jêh ri Y-Môis geh pham jât ma pe năm, tơ lah khân păng hăn ngơi ma Pharaôn.

Mâng Y-Arôn

8Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn: 9"Tơ lah Pharaôn ngơi ma khân may, lah: 'Ƀư hom du ntil nau khlay yom, ăn may lah ma Y-Môis.' Sŏk mâng may jêh ri rjăng păng ta năp Pharaôn, gay ma păng jêng du mlâm bêh." 10Pô ri Y-Môis jêh ri Y-Arôn hăn ta năp măt Pharaôn ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh, Y-Arôn rjăng mâng păng ta năp Pharaôn jêh ri phung n'hat na păng, jêh ri păng jêng du huê bêh. 11Jêh ri Pharaôn kuăl phung njêh, phung n'hŭm jêh ri phung rƀên n'gor Êjipt nây ƀư tâm ban lĕ ma nau khân păng ƀư rƀên. 12Yorlah ăp nơm khân păng rjăng mâng păng, jêh ri khân păng jêng bêh. Ƀiălah mâng Y-Arôn rvăn lơi mâng khân păng. 13Nuih n'hâm Pharaôn ăt jêng dăng jêh ri păng mâu iăt phung nây ôh, tĭng nâm nau Pharô lah jêh.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Phung

14Yêhôva lah ma Y-Môis: "Nuih n'hâm Pharaôn jêng dăng. Păng dun mâu ăn phung Israel hăn ôh. 15Ăn may hăn ma Pharaôn ôi, dôl păng hăn ta dak, gŭ kâp păng ta kơh dak krong. Ăn may djôt mâng mâp tâm rgâl jêng bêh. 16Ăn may lah ma păng: "Yêhôva Brah Ndu phung Hêbrơ, njuăl gâp văch ta may, lah: "Ăn phung ƀon lan gâp hăn luh du, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp tâm bri rdah; jêh ri aơ, may ê mâp iăt ôh." 17Yêhôva ngơi pô aơ, ma nau aơ may mra gĭt gâp jêng Yêhôva: Aơ, gâp mra dong dak krong Nil ma mâng gâp djôt tâm ti gâp, jêh ri dak nây mra rgâl jêng mham, 18Ka tâm dak krong Nil mra khĭt, jêh ri dak krong Nil mra ƀâu ôm jêh ri phung Êjipt mâu dơi nhêt dak krong ôh."
19Yêhôva lah ma Y-Môis: "Lah hom ma Y-Arôn, 'Sŏk hom mâng may jêh ri yơr hom ti may mpeh pa dak n'gor Êjipt, mơ pa dak n'hor toyh, n'hor dak jê̆, dak nglau, jêh ri dak ntu lŭng khân păng, gay ma lĕ rngôch jêng mham; jêh ri mra geh mham lam n'gor Êjipt tâm glah ƀư ma si jêh ri lŭ ăt mra geh mhum dadê lĕ rngôch." 20Y-Môis jêh ri Y-Arôn ƀư tĭng nâm Yêhôva ntăm. Păng yơr mâng jêh ri dong dak tâm dak krong Nil ta năp măt Pharaôn jêh ri phung n'hat na păng; jêh ri lĕ rngôch dak tâm dak krong Nil plăch jêng mham. 21Ka tâm dak krong Nil khĭt, dak krong ƀâu ôm; pô ri phung Êjipt mâu dơi nhêt dak krong Nil ôh; jêh ri geh mham lam bri Êjipt. 22Ƀiălah phung rƀên n'gor Êjipt ƀư tâm ban lĕ ma nau khân păng blau rƀên. Pônây nuih n'hâm Pharaôn ăt jêng dăng, jêh ri păng mâu iăt phung nây ôh, tĭng nâm Yêhôva lah jêh. 23Pharaôn sĭt ta ngih păng, jêh ri păng mâu chrê ma nau nây ôh. 24Lĕ rngôch phung Êjipt kuyh ntu êp dak krong Nil gay geh dak nhêt, yorlah khân păng mâu dơi nhêt dak krong ôh.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Kĭt

25Tăch pơh nar jêh Yêhôva dong dak krong Nil.