So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh Glông Hloh pơdah kơ kâo: Sa bai boh čroh hơnui.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy: Nầy, có một giỏ trái mùa hạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Một giỏ trái cây mùa hạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, có một giỏ trái cây mùa hè chín muồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA cho tôi thấy điều này: một giỏ vả chín muồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA cho tôi thấy việc sau: Một giỏ đựng trái cây mùa hè.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Laih anŭn Ñu tơña, “Ơ Amôs, hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?” Kâo laĭ glaĭ, “Sa bai boh čroh bơyan hơnui.”Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ kâo,“Tơlơi hơnăl tuč hơmâo rai laih ƀơi ană plei Kâo Israel;“Kâo ƀu či pap brơi kơ gơñu dơ̆ng tah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Bấy giờ Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không vượt qua nó nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Bấy giờ Ngài phán: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ trái cây mùa hạ.” Đức Giê-hô-va lại phán với tôi:“Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên Ta;Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?” Tôi đáp, “Con thấy một giỏ trái cây mùa hè chín muồi.” Bấy giờ CHÚA phán với tôi,“Thời cuối cùng của dân I-sơ-ra-ên của Ta đã chín muồi.Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ vả chín muồi.” CHÚA phán với tôi: “Thời điểm đã chín muồi cho sự cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta không thể bỏ qua được nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”Tôi thưa, “Một cái giỏ đựng trái cây mùa hè.”Rồi CHÚA phán cùng tôi, “Dân Ít-ra-en ta đã đến hồi diệt vong, vì ta không thể nào làm ngơ trước tội lỗi chúng nó được nữa.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Yahweh Ơi Adai laĭ dơ̆ng,“Amăng hrơi anŭn, khul tơlơi adoh amăng sang yang či pơplih jing hĭ tơlơi pơkrao;“khul atâo djai či bă amăng djŏp anih!“Dŏ rơiăt bĕ!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Trong ngày đó, những bài hát trong cung đềnSẽ trở thành tiếng khóc than”Chúa Giê-hô-va phán vậy.“Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Trong ngày đó, CHÚA Hằng Hữu phán,“Trong Ðền Thờ, những bài thánh ca tôn ngợi sẽ biến thành những lời ai oán khóc than.Xác người chết sẽ nằm ngổn ngang khắp đất.Người ta sẽ lặng lẽ kéo xác người đem quăng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3CHÚA phán: “Trong ngày ấy, các nữ ca sĩ trong cung điện sẽ khóc rú lên, bao nhiêu là xác chết! Vứt la liệt mọi nơi! Hãy im lặng!

Bản Phổ Thông (BPT)

3Trong ngày đó, những bài ca trong đền đài sẽ biến thành nhạc đưa ma,” CHÚA phán vậy. “Người ta lặng lẽ mang xác chết chất thành đống.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Hơmư̆ tơlơi anai bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing kơtư̆ juă ƀing kơƀah hơilaih anŭn kiăng kơ pơrai hĭ ƀing ƀun rin amăng anih lŏn anai,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Hãy nghe đây! Các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn,Hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Hãy nghe đây, hỡi các người, những kẻ giày đạp những người cùng khốn,Và khiến những người nghèo trong nước phải sống cảnh điêu linh,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Hãy lắng nghe đây, các ngươi chà đạp người khốn cùng, Các ngươi tiêu diệt người nhu mì nghèo khó trên đất,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là kẻ dẫm lên người khốn cùngkẻ tìm cách tiêu diệt người nghèo khó, rồi bảo rằng,

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5laih anŭn ƀing gih laĭ tui anai,“Hơbĭn hrơi phet Blan Phrâo či rơgao hĭ, tui anŭn ƀing ta či dưi sĭ pơdai,laih anŭn hrơi Saƀat či abih hĭtui anŭn ƀing ta dưi ba pơdai kơtor pơ sang sĭ mơnia lĕ,giŏng anŭn ƀing ta dưi sĭ ƀu djơ̆ hơnơ̆ng,yua tơlơi pơkă ƀu djơ̆laih anŭn plŏm ƀlŏr hăng gai pơkă ƀu tơpă ôh hăng ƀing blơi;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miến, và ngày sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Các ngươi nói rằng: “Khi nào trăng mới sẽ quaĐể chúng ta có thể bán lúa miếnVà ngày sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán;Để bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơVà dùng cân dối giả để lường gạt,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Những kẻ nói với nhau rằng,“Chờ cho lễ đầu tháng qua rồi, chúng ta mới lấy gạo ra bán.Ðợi cho ngày Sa-bát xong, chúng ta mới đong bán lúa mì, đồng ý không?Chúng ta sẽ chế lại ê-pha cho nhỏ đi và như thế sê-ken sẽ lớn hơn;Chúng ta sẽ tiếp tục lừa gạt thiên hạ bằng các cân không thật;

Bản Dịch Mới (NVB)

5Các ngươi than: ‘Bao giờ mới hết ngày trăng mới, Cho ta bán thóc? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát, Cho ta mở vựa lúa? Cho ta dùng ê-pha lủng mà đong, Sê-ken nặng mà cân? Cho ta lường gạt với cán cân gian trá?

Bản Phổ Thông (BPT)

5“Chừng nào thì lễ Trăng Mới chấm dứtđể ta có thể bán thóc lúa?Chúng ta có thể tính thêm tiềnmà giao hàng ít lại,chúng ta sẽ thay đổi cânđể lường gạt người khác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6tui anŭn ƀing ta blơi mă mơnuih rin hăng amrăklaih anŭn mơnuih kơƀah hăng sa pe̱r tơkhŏ sanđal,sĭ hĭ kơ arăng pơdai kơtor lŭk hăng ƀruih lŏn lĕ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng,Lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốnVà bán cho đến lúa lép nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nhờ thế chúng ta có thể dùng tiền mua người nghèo,Và dùng một đôi giày mua người cùng khốn;Ngay cả gạo mục gạo hư chúng ta cũng có thể bán được nốt.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Cho ta dùng bạc mua người nghèo, Mua người khốn cùng với giá một đôi dép, Và cho ta bán luôn cả lúa lép, lúa thải?’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúng ta sẽ lấy bạc mua người nghèo,và trả giá kẻ khốn cùng bằng một đôi dép.Thậm chí chúng ta cũng có thểbán lúa mì đã bị quét khỏi sàng.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Yahweh hơmâo ƀuăn laih hăng Ñu pô jing Pô Yakôb pơư pơang tui anai, “Kâo ƀu či wơr bĭt hĭ ôh hơget tơlơi gơñu hơmâo ngă laih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề nầy: Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng:“Ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7CHÚA đã lấy danh dự của Gia-cốp mà thề, “Chắc chắn Ta sẽ không bao giờ quên bất cứ việc nào chúng đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA chỉ sự kiêu hãnh của Gia-cốp mà thề: “Ta không bao giờ quên bất cứ việc gì chúng làm!

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA đã lấy danh Ngài là niềm kiêu hãnhcủa Gia-cốp mà thề,“Ta không bao giờ quên điều dân nầy làm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8“Ƀu djơ̆ ôh hă anih lŏn anai pơpư̆ pơgơi yuakơ tơlơi anai,laih anŭn abih bang ƀing hơdip amăng anŭn či rơngot hơning,laih anŭn abih bang anih lŏn či tơgŭ đĭ hrup hăng krong Nil,hăng blŭk đĭ giŏng anŭn kơdram trŭn dơ̆ng,hrup hăng krong Nil amăng čar Êjip?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như Sông cái, nó sẽ lung lay và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đất sẽ không rúng động về việc đó sao?Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao?Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin,Nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Chẳng phải vì vậy mà cả xứ sẽ run lên cầm cập,Và mọi kẻ trong xứ sẽ than van khóc lóc hay sao?Rồi đây, chẳng phải cả xứ sẽ trồi lên như nước Sông Nin dâng lên, rồi chao đảo, và trụt xuống như nước Sông Nin ở Ai-cập rút xuống hay sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vì cớ ấy, đất há chẳng rúng động sao? Và mọi dân trên đất há chẳng than khóc sao? Cả đất há chẳng dâng lên như sông Ninh? Trào lên rồi rút xuống Như sông Ninh bên Ai-cập sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cả xứ sẽ rúng động vì chuyện đó,và ai sống trong xứ sẽ than khóc kẻ quá cố.Cả xứ sẽ dâng lên như sông Nin;Nó sẽ bị rúng động và sẽ sụp xuốngnhư sông Nin của Ai-cập.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Yahweh Ơi Adai pơhiăp,“Amăng hrơi anŭn, Kâo či ngă brơi kơ yang hrơi lê̆ ƀơi hrơi dơ̆nglaih anŭn pơmŏt hĭ lŏn tơnah tơdang amăng tơhrơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chúa Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,Ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưaVà khiến đất tối tăm giữa ban ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Trong ngày ấy, CHÚA Hằng Hữu phán,“Ta sẽ làm mặt trời lặn xuống lúc giữa trưa,Và khiến đất trở nên tối tăm ngay giữa ban ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA phán: “Ngày ấy, Ta sẽ khiến mặt trời lặn giữa trưa, Ta sẽ khiến đất tối tăm giữa ngày nắng sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA phán,“Lúc ấy ta sẽ khiến mặt trời lặn lúc giữa trưavà trời đất sẽ tối tăm giữa ban ngày sáng chói.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Kâo či pơplih hĭ khul tơlơi phet gih jing hĭ tơlơi rơngot hơning,laih anŭn abih bang tơlơi adoh bơni gih jing hĭ tơlơi čŏk hia.Kâo či ngă brơi kơ ƀing gih buh ao tâolaih anŭn kuăh hĭ akŏ gih;Kâo či ngă kơ tơlơi anai hrup hăng tơlơi arăng rơngot hơning kơ sa čô ană đah rơkơi kơnơ̆ng sa čô,laih anŭn hơnăl tuč hrup hăng sa hrơi ruă phĭ̱ biă mă.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất nầy trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảmVà tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca.Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo sô trên lưngVà làm cho mọi đầu đều hói.Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai mộtVà kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ta sẽ biến những ngày lễ vui mừng của các ngươi thành những ngày than khóc,Biến những bản nhạc hoan ca ra những điệu ai ca.Ta sẽ khiến cho lưng mọi người đều quấn vải tang,Ðầu của mỗi người sẽ cạo trọc để tỏ ra nỗi sầu thảm.Ta sẽ làm cho đất nước nầy phải buồn khổ như người ta chịu tang cho đứa con trai một;Ðến cuối cùng, nó sẽ như một ngày cay đắng khôn nguôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ta sẽ biến mọi ngày lễ các ngươi thành tang chế, Mọi bài ca hát thành điếu văn. Ta sẽ thắt vải thô ngang lưng mọi người, Ta sẽ cạo cho mọi đầu đều sói, Ta sẽ khiến ngày ấy như tang lễ khóc con trai một, Như là ngày đắng cay cho đến cùng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ta sẽ biến các ngày lễ lộccủa các ngươi thành ra ngày than khóc,các bài hát ngươi thành bài ai ca.Ta sẽ khiến các ngươi mặc vải sô;Làm cho ngươi phải cạo đầu.Ta sẽ khiến nó phải than khócnhư mất đứa con một,và ngày tận số của nó sẽ vô cùng khủng khiếp.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Yahweh Ơi Adai laĭ, “Khul hrơi anŭn hlak rai,tơdang Kâo či brơi rai sa tơlơi ư̆ rơpa amăng abih anih lŏn anai,ƀu djơ̆ tơlơi ư̆ rơpa kơ gơnam ƀơ̆ng ƀôdah gơnam mơñum ôh,samơ̆ tơlơi ư̆ rơpa kơ tơlơi hơmư̆ boh hiăp Yahweh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đếnKhi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất,Chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước,Nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11“Rồi đây sẽ đến lúc,” CHÚA Hằng Hữu phán,“Ta sẽ sai một nạn đói đến trong xứ,Không phải đói về bánh, hay khát về nước,Nhưng đói khát được nghe những lời của CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11CHÚA phán: “Này, trong những ngày đến, Ta sẽ khiến nạn đói tràn khắp đất, Không phải đói vì thiếu bánh, cũng chẳng phải khát vì thiếu nước, Nhưng đói vì không được nghe lời của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA phán: “Sẽ có ngày ta tạo đói kém trong xứ.Dân chúng sẽ không đói vì bánhcũng không khát vì nước,Nhưng sẽ đói khát lời CHÚA.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Ƀing mơnuih či pơƀut nao mơ̆ng ia rơsĭ anai nao pơ ia rơsĭ adihlaih anŭn rơbat hyu mơ̆ng gah dư̱r nao pơ gah ngŏ̱;hơduah sem boh hiăp Yahweh,samơ̆ gơñu hơduah ƀu či ƀuh ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác,Từ phương bắc đến phương đông;Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-vaNhưng không tìm được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Người ta sẽ đi lang thang từ đại dương nầy đến đại dương khác,Ði từ bắc qua đông,Chúng sẽ chạy tới chạy lui để tìm kiếm lời CHÚA,Nhưng chúng không tìm được.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia, Đi dông dài từ phương bắc đến phương đông, Tìm kiếm lời của CHÚA, Nhưng không tìm được.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúng sẽ đi lang thang từ Địa-trung-hảicho đến Biển Chết,từ Bắc tới Đông.Chúng sẽ tìm kiếm lời CHÚAnhưng không tìm được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13“Amăng hrơi anŭn ƀing đah kơmơi hlak ai hơči̱hlaih anŭn ƀing đah rơkơi hlak ai kơtangči tơdu rơmơ̆n yuakơ mơhao ia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻSẽ mòn mỏi vì khát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Trong ngày đó, các thiếu nữ xinh đẹp và các thanh niên sẽ ngất xỉu vì khát.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ngày ấy, Các trinh nữ đẹp đẽ và các thanh niên Sẽ ngất xỉu vì khát.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lúc đó các thiếu nữ và thanh niên xinh đẹpsẽ yếu mòn vì khát.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Hlơi pô hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng rup trah ƀing Samaria,laih anŭn laĭ, ‘Ơ Dan, ƀuăn rơ̆ng sĭt nik kar hăng yang rơba̱ng ih hơdip,’ƀôdah, ‘Ƀuăn rơ̆ng sĭt nik kar hăng yang rơba̱ng Beêrseba hơdip’gơñu či rơbuh hĭ yơh,laih anŭn ƀu či dưi tơgŭ đĭ dơ̆ng tah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề rằng: Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống! Thật như đường của Bê-e-Sê-ba sống! Hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống, và không dậy được nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tất cả những kẻ chỉ thần của Sa-ma-ri mà thề rằng:‘Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống!Thật như thần của Bê-e Sê-ba sống!’Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Những kẻ nhân danh các thần tượng của Sa-ma-ri mà thề,Những kẻ nói rằng, ‘Ðan hỡi, vạn tuế thần của ngươi!’Và ‘Vạn tuế con đường dẫn đến Bê-e Sê-ba!’Những kẻ đó sẽ bị ngã nhào và sẽ không bao giờ đứng dậy nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Những người chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề, Những người nói: ‘Thật như thần ngươi sống, hỡi Đan!’ ‘Thật như đường dẫn đến Bê-e-sê-ba tồn tại!’ Những người đó sẽ ngã xuống, Không hề trổi dậy nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng sẽ hứa nguyện bên thần mình ở Xa-ma-ri rằng,‘Thật như thần của Đan hằng sống …’và ‘Thật như thần của Bê-e-sê-ba hằng sống …’Chúng sẽ té ngã không bao giờ ngồi dậy được.”